تصفیه فاضلاب روستایی | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب روستایی - تصفیه فاضلاب روستا - تصفیه پساب روستایی

تصفیه فاضلاب روستایی بسیار شبیه به تصفیه فاضلاب شهری است با این تفاوت که میزان فاضلاب ورودی به تصفیه خانه کمتر می باشد. به همین دلیل در بسیاری از موارد از پکیج تصفیه فاضلاب روستایی استفاده می شود. تصفیه فاضلاب در روستاها با توجه به نیاز به آب برای کشاورزی علاوه بر حفاظت از محیط های طبیعی که معمولا روستا ها در آن واقع هستند ، می تواند با تامین یک منبع آب پایدار و مطمئن موجب رونق کشاورزی در روستاها باشد.

 

مشخصات فاضلاب روستایی

فاضلاب روستایی متشکل از فاضلاب خاکستری ناشی از شستشو ، استحمام و موارد دیگر، و از طرفی فاضلاب سیاه ناشی از توالت ها است. در بسیاری از موارد انواع فاضلاب های ناشی از فعالیت های کشاورزی و نگهداری حیوانات نیز وارد فاضلاب روستایی می شود.

 

آلودگی های پساب های روستایی

مواد معلق محلول TDS و جامد TSS ، اکسیژن خواهی شیمیایی COD و بیولوژیکی BOD ، آلودگی های های میکروبی و غیره می باشد.

 

روش های تصفیه فاضلاب روستایی

تصفیه فاضلاب روستایی یا به روش های طبیعی مانند لاگون و برکه تثبیت و یا به روش های بیولوژیکی از نوع لجن فعال انجام می گیرد. جهت انتخاب روش مناسب باید به موارد فنی و اقتصادی به صورت توامان توجه نمود.

 

پکیج تصفیه روستایی و تصفیه خانه بتنی فاضلاب روستایی

در روستاهای با جمعیت بیشتر که حجم فاضلاب زیاد است از تصفیه خانه بتنی و در روستاهای با جمعیت متوسط و کم از پکیج های تصفیه استفاده می شود.