تصفیه آب چاه | شرکت شاران صنعت

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه یا تصفیه آب زیرزمینی به عنوان یکی از منابع اصلی آب مطرح می باشد. با توجه به برداشت های بی رویه آب و از طرف دیگر ورود مواد آلاینده و انواع پساب ها به آب های زیرزمینی امروزه آب بسیاری از چاه ها روز به روز از لحاظ کیفی شرایط نامناسب تری پیدا می کنند. یکی از منابع تامین آب برای مصارف مختلف، بهره گیری از منابع آب زیرزمینی و یا آب چاه می باشد. به منظور استفاده از آب چاه برای مصارف مختلف می توان از روش های مختلفی برای تصفیه آب استفاده کرد.

 

معیار های انتخاب روش تصفیه آب چاه

برای انتخاب بهترین روش تصفیه آب چاه ابتدا باید مواردی نظیر مشخصات کیفی آب، میزان جریان آب، دما و … پایش شود. پس از آنالیز کامل آب باید مورد مصرف آب مشخص شود. حال می توان با استفاده از آنالیز کامل آب چاه بهترین روش تصفیه را انتخاب نمود. از روشهای تصفیه ای که به منظور تصفیه آب چاه مورد استفاده قرار می گیرند می توان به سیستم اسمز معکوس، سیستم تبادل یونی، فیلتراسیون کربنی، ضدعفونی با روشهای مختلف و یا ترکیبی از تمامی این روشها اشاره کرد. یکی از نکاتی که در تصفیه آب چاه بسیار حائز اهمیت است، امکان حضور مقادیر زیادی آهن در آب است که باید از آب حذف شود. در صورتیکه آب برای مصرف آشامیدنی مورد استفاده قرار گیرد، حداکثر مقدار پیشنهادی آن ۰/۳ میلیگرم بر لیتر است و در صورتیکه بیشتر از این مقدار باشد باید از آب حذف شود. از روشهای حذف آهن از آب می توان به روش هوادهی، فیلتراسیون و تبادل یونی اشاره کرد.