دستگاه تصفیه آب دریا | شرکت شاران صنعت

در حدود ۹۷% از آبهای موجود در کره زمین در اقیانوس ها و دریاها ذخیره شده است. در همین جهت در کشورهایی که با بحران آب مواجه هستند می تواند راه حل مناسبی باشد. به این منظور شرکت شاران صنعت دستگاه تصفیه آب دریا را جز یکی از محصولات خود قرار داده است. یکی از مهمترین پارامترها و اصول لازم برای طراحی دستگاه تصفیه آب دریا آنالیز آب ورودی است. به طور معمول غلظت نمکهای محلول در آب دریا بسیار زیاد است در نتیجه باید از روشهای مختلف شیرین سازی استفاده کرد. پارامترهای متفاوتی روش تصفیه در پکیج تصفیه آب دریا را مشخص می کنند ولی یکی از مهمترین روشهای شیرین سازی آب دریا استفاده از سیستم اسمز معکوس است. همچنین به منظور بهینه سازی فرآیند تصفیه و افزایش کیفیت آب تصفیه شده، می توان از ترکیب دو سیستم اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس استفاده کرد. یکی دیگر از روشهایی که در شیرین سازی آب دریا می تواند موثر عمل کند روش تقطیر آب دریا است. در مقیاس های بزرگ می توان از تصفیه خانه برای شیرین سازی آب دریا استفاده کرد.

جهت کسب اطلاعات در زمینه مشخصات فنی و قیمت دستگاه تصفیه آب دریا می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمائید.