دستگاه تصفیه آب دریا | شرکت شاران صنعت

دستگاه تصفیه آب دریا یا دستگاه شیرین سازی آب دریا یا آب شیرین کن دریایی جهت تصفیه انواع آب با املاح و شوری بالا مانند آب دریا ها و اقیانوس ها به کار می رود. مهمترین روش های مورد استفاده در پکیج تصفیه آب دریا شامل دستگاه اسمز معکوس RO و دستگاه تقطیری می باشد.

 

آلاینده های دستگاه تصفیه آب دریا

مواد محلول TDS : آب دریا به دلیل حجم بالای نمک دارای TDS زیادی است که در دریاهای آزاد معمولا از ۳۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلی گرم بر لیتر می باشد.
مواد معلق : به دلیل وجود انواع درات معمولا آب دریا دارای مواد معلق و کدورت بالایی است که باید در دستگاه شیرین سازی آب دریا لحاظ شود.
آلاینده های محلی : مانند آلاینده های نفتی که به دلیل نشت نفت وارد دریا می شود یا سایر آلاینده هایی که به دلیل ورود انواع پساب وارد دریا می شود.

 

مبانی طراحی دستگاه تصفیه آب دریا

مشخصات کیفی آب دریا
ظرفیت پکیج تصفیه آب دریا
کیفیت آب تصفیه شده

 

روش های مورد استفاده در پکیج تصفیه آب دریا

به طور کلی روش های مورد استفاده در دستگاه تصفیه آب دریا شامل موارد زیر است :
روش اسمز معکوس RO
روش تقطیری

 

اجزای سیستم تصفیه آب دریا

مهمترین اجزا دستگاه تصفیه آب صنعتی شامل موارد زیر می باشد :

واحد آبگیری که معمولا یا به صورت آبگیری مستقیم از دریا و یا با حفر چاه انجام می شود.
واحد پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب دریا که معمولا شامل سیستم فیزیکی شیمیایی ، فیلتر شنی ، فیلتر کربنی ، میکرو فیلتر و اولترا فیلتر می باشد.
واحد اصلی تصفیه که معمولا شامل سیستم اسمز معکوس RO یا سیستم تقطیری می باشد.

 

قیمت دستگاه تصفیه آب دریا

قیمت دستگاه تصفیه آب دریا به نحوه آبگیری ، میزان شوری آب با توجه به حوضه آبگیری ، ظرفیت دستگاه و کیفیت خروجی بستگی دارد.