محصولات و خدمات | شرکت شاران صنعت

محصولات و خدمات شرکت شاران صنعت در زمینه تصفیه فاضلاب ، تصفیه آب ، تصفیه هوا و بازیافت زباله ارایه می شوند.

 

محصولات تصفیه فاضلاب – خدمات تصفیه فاضلاب

شرکت شاران صنعت طراح ، مشاور و مجری پکیج تصفیه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب در ظرفیت های گوناگون به منظور تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی ، صنعتی و بیمارستانی می ­باشد. کلیه محصولات این شرکت تصفیه فاضلاب به منظور استاندارد محیط زیست جهت آبیاری فضای سبز ، تخلیه به چاه جاذب ، تخلیه به آب های سطحی مانند رودخانه و یا جهت بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی می شود.

محصولات تصفیه آب – خدمات تصفیه آب

شرکت شاران صنعت طراح و سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی می ­باشد که به منظور تصفیه آب آشامیدنی ، صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرد. دستگاه اسمز معکوس RO ، دستگاه تبادل یونی و سختی گیر ، سیستم فیلتراسیون شامل فیلترشنی ، فیلتر کربنی ، فیلتر میکرونی و اولترافیلتر ، سیستم ضدعفونی آب از جمله پکیج تزریق کلر ، دستگاه ازن ساز و دستگاه اشعه فرابنفش UV و همچنین پکیج تزریق مواد شیمیایی از مهمترین محصولات این شرکت تصفیه آب در این زمینه می­باشد.

محصولات تصفیه هوا – خدمات تصفیه هوا

مهمترین محصولات شرکت شاران صنعت در زمینه تصفیه هوا شامل انواع دستگاه و فیلتر تصفیه بو ، دستگاه و فیلتر حذف اکسید های گوگرد SOX و اکسید های نیتروژن NOX می­باشد. در این زمینه مقررات و استانداردهای خروجی مطابق با قوانین زیست محیطی مورد نظر قرار می گیرد.

محصولات بازیافت زباله – خدمات بازیافت زباله

شرکت شاران صنعت محصولات مختلفی را در زمینه مدیریت ، امحاء و بازیافت زباله ارائه می نماید. مهمترین هدف در ارایه خدمات در این بخش استفاده مجدد از زباله به عنوان انرژی ، کود و غیره و از طرفی به حداقل رساندن آلودگی محیط زیست ناشی از دفع غیر اصولی زباله می باشد.