تصفیه فاضلاب صنعتی | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب صنعتی - تصفیه فاضلاب صنایع - تصفیه پساب صنعتی - تصفیه فاضلاب های صنعتی - تصفیه پساب های صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی با توجه به تنوع و خطرات آلاینده های صنعتی برای محیط زیست از اهمیت بسیاری برخوردار است. در بسیاری از موارد هدف از تصفیه فاضلاب صنایع علاوه بر حفاظت از محیط زیست و منابع آب ، بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در فرآیندهای صنعتی می باشد. با توجه به تنوع صنایع ، طراحی و اجرای یک سیستم تصفیه می بایست به صورت مجزا و کاملا بر اساس نوع صنعت و مشخصات کیفی و کمی فاضلاب صنعتی مورد نظر انجام گیرد.
در صورتی که می خواهید تصفیه فاضلاب های صنعتی خود را در “حد استاندارد سازمان محیط زیست در رابطه با پساب خروجی فاضلاب” یا جهت استفاده مجدد در صنعت به انجام رسانید به منظور مشاوره فنی با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید و یا جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

محصولات: پکیج تصفیه فاضلاب صنعتیتصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتیپکیج جدا کننده روغن از آب و پساب
خدمات: تصفیه فاضلاب صنعت پتروشیمیصنعت آبکاریصنعت نساجیصنعت رنگرزیصنایع لبنیصنایع غذاییچرم سازیکارواش

 

برخی از آلاینده های مهم در تصفیه فاضلاب صنعتی

 • pH : در تصفیه فاضلاب صنایع معمولا میزان pH فاضلاب در رنج وسیعی قابل تغییر می باشد و این امر می بایست کاملا به صورت موردی آزمایش و مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • BOD و COD : می تواند به عنوان یک پارامتر مهم در نشان دادن درجه و شدت آلودگی فاضلاب مورد توجه قرار گیرد. همچنین نسبت این دو پارامتر می تواند شاخص مهمی در بررسی امکان تصفیه فاضلاب صنایع با روش های بیولوژیکی باشد.
 • فلزات سنگین : مانند روی ، نیکل ، کروم ، کادمیم و عناصری چون آرسنیک و برم که با توجه به خطرات بالای زیست محیطی و سرطان زا بودن از اهمیت بالایی برخوردارند.
 • جامدات معلق : میزان جامدات معلق در فاضلاب صنعتی بستگی به کیفیت آب مورد استفاده در صنعت و همچنین فرآیند صنعتی مورد نظر دارد و معمولا با پارامتر کل جامدات معلق TSS مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • جامدات محلول : بالا بودن مواد محلول گاهی ناشی از بالا بودن این پارامتر در آب صنعتی مورد استفاده است. در غیر این صورت دلیل افزایش مواد محلول اضافه شدن یک یا چند یون در فرآیند صنعتی مربوطه می باشد. به طور مثال می توان به موارد تصفیه فاضلاب صنعتی در
 • فاضلاب احیای سیستم های رزینی در صنایع قند و شکر به دلیل احیای رزین ها با محلول آب نمک اشاره نمود.
 • روغن : در بسیاری از فاضلاب های صنعتی روغن و سایر ترکیبات مشابه به عنوان یکی از آلاینده ها و حتی آلاینده اصلی مطرح می باشد.
 • مواد آلی مقاوم : شامل مواد آلی که در برابر روش های متعارف تصفیه فاضلاب صنعتی مقاوم هستند مانند فنول ها ، سورفکتنت ها و سموم کشاورزی.

 

انواع صنایع نیازمند به تصفیه پساب صنعتی

مهمترین واحدهای صنعتی درخواست کننده تصفیه با توجه به کمیت و آلودگی فاضلاب تولیدی به شرح زیر می باشند:

 • صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • صنعت آبکاری
 • صنعت نساجی
 • صنعت رنگرزی
 • صنایع لبنی
 • صنایع غذایی
 • صنعت داروسازی
 • صنعت چرم سازی
 • کارواش

 

روش های دفع و تصفیه فاضلاب صنایع

اگر صنعت مربوطه در یک شهرک صنعتی واقع باشد در اغلب مواقع در این شهرک ها یک تصفیه خانه متمرکز وجود دارد که امکان تخلیه فاضلاب توسط صنایع و کارخانجات واقع در شهرک صنعتی به این تصفیه خانه وجود دارد. در این صورت می بایست بر اساس مبانی طراحی تصفیه خانه شهرک و مقررات داخلی موجود ، کارخانه ها فاضلاب خود را به این تصفیه خانه تخلیه نمایند. استاندارد تخلیه فاضلاب صنعتی به تصفیه خانه شهرک های صنعتی که معمولا در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، تحت عنوان “استاندارد پساب خروجی فاضلاب صنعتی برای تخلیه به سیستم جمع آوری فاضلاب شهرک های صنعتی” در دسترس می باشد.
میتوان با انجام عملیات تصفیه کامل بر اساس “استاندارد سازمان محیط زیست در رابطه با پساب خروجی فاضلاب” پساب تصفیه شده را جهت آبیاری فضای سبز و یا تخلیه به محیط مورد استفاده قرار داد.
با توجه به مصارف متنوع آب در فرآیندهای صنعتی می توان تصفیه فاضلاب های صنعتی را جهت بازچرخانی آب در صنعت مورد توجه قرار داد.
در مجموع می بایست با توجه به کلیه شرایط موجود و براساس برآوردهای فنی ، مالی و زیست محیطی تصمیم لازم جهت انتخاب نوع تصفیه فاضلاب های صنعتی اتخاذ شود.

 

روشهای متداول تصفیه فاضلاب های صنعتی

تصفیه پساب های صنعتی معمولا شامل یک فرآیند ترکیبی از روشها و واحدهای متوالی تصفیه می باشد که در مجموع می تواند خروجی مورد نظر را تامین نماید.

 

روش های فیزیکی شیمیایی و اکسیداسیون در تصفیه پساب های صنعتی

به خصوص در فاضلابهای صنعتی غیر بیولوژیک با نسبت COD به BOD بالا تصفیه به روش های فیزیکی شیمیایی و اکسیداسیون اهمیت پیدا می کند. از مهمترین این روشها می توان به روش ترسیب شیمیایی ، اکسیداسیون پیشرفته AOP و فیلتراسیون اشاره کرد

 

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب صنعتی

روشهای بیولوژیکی بخصوص در مورد صنایعی که دارای فاضلاب های صنعتی با قابلیت تصفیه بیولوژیکی هستند مانند فاضلاب صنایع غذایی ، فاضلاب صنایع لبنی ، فاضلاب صنایع کاغذسازی و بسیاری از صنایع دیگر مورد توجه قرار می گیرد. معمولا با توجه به بار آلودگی بالای این صنایع ترکیبی از روش های بیهوازی و هوازی در تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین روشهای بیهوازی در تصفیه پساب های صنعتی شامل راکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا UASB و راکتور بافل دار بی هوازی UABR و مهمترین روشهای هوازی شامل لجن فعال هوادهی گسترده EAAS ، فرآیند تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS ، راکتور بیولوژیک با بستر متحرک MBBR ، راکتور ناپیوسته متوالی SBR و بیوراکتورهای غشایی MBR می باشد.
روشهای حذف روغن در تصفیه پساب های صنعتی : معمولا سیستم های حذف روغن از اولین مراحل تصفیه می باشد که معمولا توسط روشهای فیزیکی و فیزیکی شیمیایی انجام می شود. از مهمترین این روشها می توان روش جداسازی ثقلی API ، جداسازی با صفحات موجدار موازی CPI و روش شناورسازی با هوای فشرده محلول DAF نام برد.

 

محاسبه میزان دبی تصفیه فاضلاب صنعتی

در فاضلاب های صنعتی تخمین میزان تولید فاضلاب از چهار روش زیر امکان پذیر می باشد.

 • به صورت دقیق با استفاده از یک فلومتر در مسیر جریان فاضلاب
 • به صورت دقیق با تخلیه فاضلاب به یک مخزن با حجم مشخص در یک زمان مشخص و محاسبه دبی از این طریق
 • به صورت حدودی با استفاده از آب مصرفی در فرآیند صنعتی مربوطه و محاسبه نسبت فاضلاب به آب
 • به صورت تقریبی با استفاده از میزان تولید محصول در واحد صنعتی و بهره گیری از تجربیات قبلی و یا ضرایب و استانداردهای موجود مثلا محاسبه فاضلاب یک کارخانه شیر بر اثر میزان تولید شیر کارخانه

محاسبه دبی توسط هر روشی صورت گیرد به هر حال تعیین دبی ورودی یکی از اصلی ترین پارامترها در انجام برآورد فنی و مالی یک سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد.

 

تصفیه فاضلاب صنعتی توامان با انواع دیگر فاضلاب

در واحد های صنعتی عمدتا فاضلاب صنعتی و فاضلاب بهداشتی به صورت توامان تولید می شود که با توجه به نوع و آلایندگی فاضلاب صنعتی ممکن است فاضلاب ها به صورت مجزا تصفیه شوند و یا اینکه عملیات تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی در یک تصفیه خانه واحد انجام شود که در این حالت معمولا فاضلاب صنعتی پس از گذراندن یک سری مراحل تصفیه مجزا با فاضلاب بهداشتی مخلوط شده و ادامه عملیات تصفیه بر روی این مخلوط فاضلاب انجام می پذیرد.