تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و طیور | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و طیور

تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و طیور بعنوان زیرمجموعه ای از صنایع غذایی با بیشترین حجم فاضلاب تولیدی، از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش چشمگیر تولید فرآورده های گوشتی در دهه های اخیر و سطح بالای آلایندگی فاضلاب حاصل از کشتارگاه ها مشکلات عدیده ای را برای محیط زیست ایجاد کرده است و همین امر ضرورت تصفیه فاضلاب در این صنعت را توجیه می کند. شرکت شاران صنعت در این زمینه خدمات و محصولاتی را در قالب پکیچ تصفیه فاضلاب کشتارگاه و تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه از جنس بتن مسلح ارائه می کند.

به منظور دریافت اطلاعات درباره طراحی و ساخت پکیج های فاضلاب به صفحه پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی مراجعه کنید.

 

اهمیت تصفیه فاضلاب کشتارگاه

فاضلاب کشتارگاه ها به عنوان یکی از زیان آورترین فاضلاب های صنعتی برای محیط زیست طبقه بندی می شود. از این رو، تخلیه فاضلاب کشتارگاه ها از نقطه نظر سلامت عمومی و محیط زیستی فاضلاب های مستلزم تصفیه قابل ملاحظه است.

 

مشخصات فاضلاب کشتارگاه

فاضلاب کشتارگاه ها حاوی غلظت های بالایی از ترکیبات پیچیده چربی، پرتئین، فیبر و انگل ها است که اغلب از خون و امعاء و احشاء دام و طیور نشات می گیرند. به این ترتیب این فاضلاب ها دارای بار آلی بسیار بالا و انواع میکروارگانیسم ها انگلی و غیرانگلی هستند. از سوی دیگر، شستشوی مداوم سالن های کشتارگاه مقادیر زیادی از شوینده ها را وارد فاضلاب می کند. نمونه برداری های انجام شده از فاضلاب کشتارگاه ها بیانگر وجود مواد مغذی نیتروژن و فسفر، مواد آلی مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی و داروهای دامپزشکی است.

 

روش های تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و طیور

فرآیند تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها مشابه فاضلاب بهداشتی دارای مراحل مقدماتی، اولیه، ثانویه و در برخی مواد ثالثیه است. فرآیند تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها معمولا ترکیب از روشهای فیزیکی شیمیایی، بیولوژیکی و اکسیداسیون پیشرفته است. در تصفیه مقدماتی و اولیه از انواع روش های آشغالگیری، چربی گیری مانند CPI، شناورسازی مانند DAF و ته نشینی برای حذف چربی ها و پروتئین ها استفاده می شود. انعقاد و لخته سازی و ترسیب شیمیایی معمول ترین روش های فیزیکی شیمیایی تصفیه فاضلاب کشتارگاه هستند که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرند. روش های بیولوژیک بمنظور حذف مواد آلی مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل بار آلی بالای فاضلاب کشتارگاه ها، استفاده از فرآیندهای بی هوازی مانند UABR و UASB مطلوب هستند؛ اما این روش ها اغلب قادر به تامین الزامات تخلیه پساب نیستند. از اینرو، فرآیندهای هوازی به منظور تصفیه بیشتر و همچنین حذف مواد مغذی نیتروژن و فسفر بکار گرفته می شوند.

 

پکیچ تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در مواردی که دبی فاضلاب محدود و در نتیجه ابعاد واحدها کوچک باشد استفاده از پکیچ مدنظر قرار می گیرد.

 

تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه

در مواردی که دبی فاضلاب زیاد بوده و ابعاد بدست آمده واحدها بزرگ می شود، به منظور تصفیه فاضلاب کشتارگاه از تصفیه خانه های بتنی فاضلاب استفاده می شود.