دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی – آبزیان – شیلات | شرکت شاران صنعت

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی به منظور تصفیه آب ورودی به استخرهای پرورش ماهی و یا بازچرخانی و استفاده مجدد از آب دورریز استخرها استفاده می شود. صنایع پرورش ماهی از صنعت هایی که به طور کامل وابسته به آب است.

آلاینده های دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

مهمترین آلاینده شامل مواد معلق و کدورت می باشد
نیترات
آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی که با پارامترهای BOD و COD نشان داده می شود.
آلاینده های میکروبی

 

موارد کاربرد دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی به منظور تصفیه آب ورودی به استخر های پرورش ماهی و یا به منظور تصفیه آب دورریز استخر ها و بازچرخانی مجدد آب به استخر ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مبانی طراحی پکیج تصفیه آب پرورش ماهی

مشخصات استخر های پرورش ماهی از نظر نوع آبزیان و تناژ پرورش ماهی
ظرفیت مورد نظر جهت تصفیه آب

 

کیفیت آب تصفیه شده دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

کیفیت آب تولیدی می بایست مناسب جهت مصرف آبزیان با توجه به نوع و حساسیت آبزیان می باشد. به منظور آشنایی با مشخصات و استاندارد آب پرورش ماهی به صفحه استاندارد کیفیت آب برای اکوسیستم‌ های آبی مراجعه نمایید.

 

مزایای دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

استفاده از دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی می تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد :
کمک بسزایی در تصفیه و تولید آب با کیفیت برای استخر پرورش ماهی محسوب شود.

 

روش های مورد استفاده در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

واحد فیلتراسیون : معمولا اولین مرحله در سیستم تصفیه آب پرورش ماهی واحد فیلتراسیون است که به منظور کاهش کدورت ، حذف جامدات معلق و غیره کاربرد دارد.
واحد ضدعفونی : در ادامه آب تصفیه شده وارد مرحله ضدعفونی با اشعه فرابنفش می شود.
واحد تزریق اکسیژن :  واحد بعدی واحد تزریق اکسیژن به آب تصفیه شده است که برای رشد و پرورش ماهی ها یک امر ضروری است.

 

قیمت دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

قیمت دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی به ظرفیت دستگاه و کیفیت آب تصفیه شده بستگی دارد.