تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی | شرکت شاران صنعت

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی و مراکز درمانی

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی جهت تصفیه فاضلاب به وجود آمده در کلیه مراکز درمانی در مقیاس بزرگتر به خصوص تصفیه فاضلاب بیمارستان ها ی عمومی و تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل نزدیک بودن ویژگی های فاضلاب های تولید شده در مراکز درمانی در این سیستم های تصفیه عموما همانند فاضلاب های بهداشتی از فرایندهای بیولوژیکی استفاده می نمایند. البته به آلودگی های عفونی یا مواد خاصی که در فاضلاب بیمارستانی ممکن است یافت شود می بایست توجه شود. شرکت شاران صنعت به عنوان یک شرکت طراح تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی و مجری تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی خدمات خود را جهت طراحی ، مشاوره و اجرای پروژه های تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی به شکل کلید در دست EPC ارائه می نماید.

 

کیفیت فاضلاب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب تصفیه شده در تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی به مقدار استانداد محیط زیست میرسد.

 

مقایسه تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی با پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

در تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستان های بزرگتر به این خاطر که اندازه و ابعاد مخازن تصفیه به نسبت بزرگتر است در نتیجه جنس بتنی برتری دارد اما در مراکز درمانی کوچک بالعکس و پکیج برتری می یابد.

 

طراحی فرایند تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستانی به خاطر شباهت زیاد به فاضلاب بهداشتی از روش های بیولوژیکی و به ویژه از فرایندهای هوازی هستند. البته مواد عفونی و موارد خاص نیز در طراحی مدنظر قرار می گیرد. برخی از این روش ها به شرح زیر است:
فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)
فرآیند لجن فعال با بستر ثابت (IFAS)
فرآیند بیوراکتور غشایی با بستر متحرک (MBBR)

 

طراحی سازه تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی

جهت تعیین ضخامت سازه های بتنی ، فاصله و قطر آرماتورها و دیگر جزئیات سازه می بایست یک طراحی دقیق انجام شود. نرم افزار SAP یکی از عمومی ترین نرم افزارها برای انجام طراحی ساختمان مخازن است.

 

اجرای تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی

در ساخت تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی مسائل مربوط به قالب بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی از ویژگی های مخصوصی به نسبت ساختمان های متداول برخوردار است. از این دسته مسایل می توانیم جلوگیری از ایجاد ترک، آب بند ی مخزن ها، نگهداری بتن، به کاربردن مواد افزودنی، جلوگیری از شن نما شدن بتن و اکسپوز بودن سطوح بتن را نام ببریم. خواندن صفحه تصفیه خانه بتنی فاضلاب برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در این باره مفید خواهد بود.

 

مزایای تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی از جنس بتن مسلح

مزیت ها ی ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی از جنس بتن مسلح بدین شرح است:
ممکن بودن اجرای بعد های گوناگون و انواع فرمها
در صورتی که به لحاظ فضا محدودیت نباشد می شود تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی را برترین انتخاب جهت دبی های بیشتر فاضلاب از لحاظ مالی و فنی نامید.
به علت میزان طول عمر بیشتر بتن مسلح نسبت به بسیاری از مواد تصفیه خانه های از جنس بتن مسلح در صورت اجرای درست از دوام زیادتری در مقایسه با دیگر جنس ها برخوردار هستند.

 

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی به خاطر اینکه معمولا از روش های بیولوژیکی بهره می برد نیازمند تخصص مرتبط با فرایند های بیولوژیکی است که البته قابل آموزش است. با توجه به اینکه در تصفیه خانه ها سعی می شود فرایند به صورت اتوماتیک طراحی شود لذا این سیستم ها عموما دارای اوپراتوری ساده ای هستند.

 

قیمت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

قیمت و هزینه ساخت تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی از جنبه های زیر تبعیت می نماید:
طرح سازه و مشخصات مواد و مصالح استفاده شده
فرایند به کار گرفته شده برای تصفیه که عمدتا بیولوژیکی می باشد
ویژگی فاضلاب ورودی از منظر کمی و کیفی
ویژگی های مورد نظر جهت فاضلاب خروجی از سیستم