تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی | شرکت شاران صنعت

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی - تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان - تصفیه خانه پساب بیمارستانی - تصفیه خانه فاضلاب مراکز درمانی - تصفیه خانه فاضلاب درمانگاه

تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی در کلیه مراکز درمانی و در مقیاس بزرگتر به خصوص بیمارستان های عمومی و تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل نزدیک بودن ویژگی های فاضلاب های تولید شده در مراکز درمانی در این سیستم های تصفیه عموما همانند فاضلاب های بهداشتی از فرایند های بیولوژیکی استفاده می نمایند. البته به آلودگی های عفونی یا مواد خاصی که در فاضلاب بیمارستانی ممکن است یافت شود می بایست توجه شود.

شرکت شاران صنعت در زمینه تصفیه فاضلاب به عنوان یک شرکت طراح ، مجری و مشاور تصفیه خانه فاضلاب خدمات خود را جهت طراحی ، مشاوره و اجرای پروژه های تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی به شکل کلید در دست EPC ارائه می نماید.

 

کیفیت فاضلاب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان

فاضلاب تصفیه شده در تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی به مقدار استاندارد محیط زیست میرسد.

 

مقایسه تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی با پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

در تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستانهای بزرگتر به این خاطر که اندازه و ابعاد مخازن تصفیه به نسبت بزرگتر است در نتیجه جنس بتنی برتری دارد اما در مراکز درمانی کوچک بالعکس و پکیج تصفیه فاضلاب برتری می یابد.

 

طراحی فرایند تصفیه خانه فاضلاب مراکز درمانی

به دلیل شباهت زیاد این نوع از فاضلابها به فاضلاب بهداشتی ، می توان از روش های بیولوژیکی و به ویژه از فرایندهای هوازی به منظور تصفیه آنها بهره برد. البته مواد عفونی و موارد خاص نیز در طراحی مدنظر قرار می گیرد.

برخی از این روش ها به شرح زیر است:

فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS
فرآیند لجن فعال با بستر ثابت IFAS
فرآیند بیوراکتور غشایی با بستر متحرک MBBR

 

طراحی سازه تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی

جهت تعیین ضخامت سازه های بتنی ، فاصله و قطر آرماتورها و دیگر جزئیات سازه می بایست یک طراحی دقیق انجام شود. نرم افزار SAP یکی از عمومی ترین نرم افزارها برای انجام طراحی ساختمان مخازن است.

 

اجرای تصفیه خانه فاضلاب درمانگاه

در ساخت تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی مسائل مربوط به قالب بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی از ویژگی های مخصوصی به نسبت ساختمان های متداول برخوردار است. از این دسته مسایل می توانیم جلوگیری از ایجاد ترک ، آب بندی مخزن ها ، نگهداری بتن ، به کاربردن مواد افزودنی ، جلوگیری از شن نما شدن بتن و اکسپوز بودن سطوح بتن را نام ببریم.

خواندن صفحه تصفیه خانه بتنی فاضلاب برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در این باره مفید خواهد بود.

 

مزایای تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان از جنس بتن مسلح

مزیت های ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان از جنس بتن مسلح بدین شرح است:

ممکن بودن اجرای بعد های گوناگون و انواع فرمها
در صورتی که به لحاظ فضا محدودیت نباشد می شود تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی را برترین انتخاب جهت دبی های بیشتر فاضلاب از لحاظ مالی و فنی نامید.
به علت میزان طول عمر بیشتر بتن مسلح نسبت به بسیاری از مواد تصفیه خانه های از جنس بتن مسلح در صورت اجرای درست از دوام زیادتری در مقایسه با دیگر جنس ها برخوردار هستند.

 

بهره برداری از تصفیه خانه پساب بیمارستانی

تصفیه خانه پساب بیمارستانی به خاطر اینکه معمولا از روش های بیولوژیکی بهره می برد نیازمند تخصص مرتبط با فرایند های بیولوژیکی است که البته قابل آموزش است. با توجه به اینکه در تصفیه خانه ها سعی می شود فرایند به صورت اتوماتیک طراحی شود لذا در این سیستم ها عموما اوپراتوری تصفیه خانه ساده هستند.

 

قیمت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

قیمت و هزینه ساخت تصفیه خانه بتنی فاضلاب بیمارستانی از جنبه های زیر تبعیت می نماید :

طرح سازه و مشخصات مواد و مصالح استفاده شده
فرایند به کار گرفته شده برای تصفیه که عمدتا بیولوژیکی می باشد
ویژگی فاضلاب ورودی از منظر کمی و کیفی
ویژگی های مورد نظر جهت فاضلاب خروجی از سیستم