تصفیه فاضلاب خاکستری – تصفیه آب خاکستری | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب خاکستری - تصفیه آب خاکستری

تصفیه فاضلاب خاکستری یا تصفیه آب خاکستری به تصفیه پساب تولید شده در واحد های مسکونی به جز فاضلاب سرویس های بهداشتی گفته می شود. در واقع تصفیه فاضلاب خاکستری شامل پساب تولید شده در حمام ، ظرفشویی ، آشپزخانه ، ماشین های ظرفشویی و ماشین لباسشویی می باشد.

این نوع از فاضلاب ها معمولا دارای مواد شوینده ( شامپو ، صابون ، خمیر دندان ، روغن های آشپزی و غیره ) می باشد. جهت آشنایی با محصولات شرکت شاران صنعت در این زمینه می توانید به صفحه پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری مراجعه کنید. برای آشنایی با مطالب عمومی به صفحه تصفیه فاضلاب مراجعه نمایید.

 

مقدار فاضلاب خاکستری

تقریبا ۸۰ – ۵۰ درصد فاضلاب تولیدی در واحدهای مسکونی ، فاضلاب خاکستری می باشد لذا بازچرخانی و تصفیه آب خاکستری اهمیت زیادی دارد.

 

مشخصات کیفی فاضلاب خاکستری

کمیت و کیفیت فاضلاب خاکستری بستگی به عادات اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف دارد. حضور دترجنت ها در فاضلاب آشپزخانه ها باعث می شود تا میزان نیتروژن و فسفر در این نوع فاضلاب زیاد باشد که این امر می بایست در تصفیه فاضلاب خاکستری مورد توجه قرار گیرد.

 

تصفیه آب خاکستری به منظور استفاده مجدد

در صورتی که فاضلاب خاکستری با سایر فاضلاب های انسانی مخلوط باشد در این صورت به آن فاضلاب بهداشتی انسانی گفته می شود و روش های دفع و یا استفاده مجدد از آن در تصفیه فاضلابهای بهداشتی بررسی می شود. در صورتی که فاضلاب خاکستری توسط لوله کشی جداگانه ای از فاضلاب سیاه (black water) جدا شود معمولا استفاده مجدد از فاضلاب خاکستری بیشتر مطرح است زیرا به علت عدم وجود آلودگی های میکروبی و پاتوژن های بیماری زا به نسبت سایر فاضلاب ها تصفیه پساب خاکستری و استفاده مجدد از آن آسان تر خواهد بود.

استفاده مجدد از فاضلاب خاکستری می تواند شامل مصارف متعددی از جمله استفاده در فلاش تانک ، برج های خنک کننده ، شستشوی سطوح و غیره باشد. در مراکز صنعتی از آب حاصل از تصفیه می توان جهت مصارف صنعتی نیز استفاده نمود.

 

روش های متداول تصفیه فاضلاب خاکستری – تصفیه آب خاکستری

به منظور تصفیه فاضلاب خاکستری می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. انتخاب روش تصفیه مناسب بستگی به کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی ، نوع مصرف پساب خروجی و همچنین فضای موجود جهت اجرای سیستم تصفیه دارد. از روش های متداول تصفیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

سپتیک تانک به همراه فیلتر شنی و سیستم گندزدایی : راندمان این روش نسبت به سایر روش ها معمولا کمتر است و باید با توجه به موارد مصرف پساب خروجی مورد استفاده قرار گیرد.

روش لجن فعال و سایر روش های بیولوژیکی هوازی : با توجه به وجود مواد آلی در فاضلاب خاکستری استفاده از روش های بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب خاکستری مرسوم می باشد. البته با توجه به بالا بودن نسبت دترجنت و چربی و همچنین بیشتر بودن نسبت COD به BOD در مقایسه با فاضلاب بهداشتی استفاده از روش های بیولوژیکی در تصفیه آب خاکستری معمولا از راندمان پایین تری برخوردار است.

روش های فیزیکی شیمیایی : از این روش بیشتر به منظور کاهش پارامترهای BOD ، COD و مواد معلق و معمولا در ترکیب با روش های فیلتراسیون استفاده می شود.