تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی - تصفیه پساب صنایع رنگرزی - تصفیه فاضلاب صنایع رنگ - تصفیه فاضلاب رنگرزی - تصفیه فاضلاب صنعت رنگرزی

تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی شامل تصفیه فاضلاب کارخانجات رنگرزی پارچه و نخ و سایر صنایع مرتبط با نساجی می باشد. فاضلاب صنایع رنگ عموما دارای مقادیر بالایی از رنگ های مختلف و بسیار متنوع و سایر آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی می باشند.

از محصولات و خدمات شاران صنعت در این مورد می توان پکیج تصفیه فاضلاب صنعت رنگ و تصفیه خانه فاضلاب رنگرزی از جنس بتن مسلح را نام برد. از لینک تصفیه فاضلاب برای دریافت مطالب کلی تر در این زمینه استفاده کنید.

 

تعریف رنگرزی – فاضلاب رنگ

رنگرزی شامل تثبیت نمودن یک ماده رنگ دار بر روی سطح اتکاء مورد نظر می باشد. ماده رنگی یا به سطح جسم می چسبد و ثابت می گردد مانند آنچه در صنایع رنگ آمیزی فلزات انجام می شود و یا در درون الیاف آن نفوذ می نماید مانند آنچه در صنایع نساجی روی می دهد. تثبیت شدن رنگ بر روی سطح اتکاء به خصوصیات و ساختار شیمیایی سطح اتکاء و شرایط و ویژگی های ماده رنگی بستگی دارد.

 

انواع رنگ در صنایع رنگرزی – تصفیه فاضلاب رنگرزی

در سیستم تصفیه فاضلاب صنایع رنگ می بایست نوع رنگ مورد توجه قرار گیرد. برخی از انواع رنگ های مورد استفاده در کارخانجات نساجی به شرح زیر می باشند :

رنگ های دیسپرس – جهت پلی استر – مواد اضافه شده توام با آن شامل هیدروسولفیت سدیم و سود
رنگ های گوگردی – جهت پنبه و الیاف مصنوعی – مواد اضافه شده توام با آن شامل اسید استیک و سولفیت سدیم
رنگ های راکتیو – جهت پشم و پنبه – مواد اضافه شده توام با آن شامل املاحی چون سود، اتیلن و کلرو سدیم
رنگ های اسیدی – جهت پشم و الیاف مصنوعی – مواد اضافه شده توام با آن شامل اسید استیک، اسید سولفوریک، سولفات سدیم و سورفاکتانت ها
رنگ های قلیایی – جهت الیاف مصنوعی – مواد اضافه شده توام با آن شامل اسید استیک

 

برخی از کارخانجات رنگرزی ایران – تصفیه فاضلاب صنایع رنگ

برخی از کارخانجات رنگرزی کشور که مجهز و یا نیازمند به سیستم تصفیه فاضلاب رنگ هستند بدین شرح هستند:

کارخانه صنایع رنگرزی لیاپود
صنایع رنگرزی ، چاپ و تکمیل پارچه بهرنگ کارخانجات
صنایع چاپ و تکمیل گلریز اصفهان
کارخانجات طلاریس کاشان

 

اهمیت تصفیه فاضلاب رنگرزی

تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی به دلیل محافظت از منابع آب و محیط زیست و علاوه بر این کاربرد مجدد از پساب تصفیه شده با توجه به مصارف زیاد آب در صنعت رنگ می باشد.

 

مشخصات فاضلاب صنایع رنگرزی

مهمترین آلودگی موجود در فاضلاب رنگرزی انواع رنگ می باشد. روغن، چربی، دترجنت و ذرات معلق از دیگر آلاینده ها هستند.

 

روش های تصفیه پساب صنایع رنگرزی

تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی عموما با استفاده از تلفیق روش های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی انجام می گیرد. همچنین رنگ هایی که به صورت زیستی ( بیولوژیکی ) تجزیه نمی شوند را می توان با استفاده از کاتالیزورهایی مانند فنتون به منظور فرآیند اکسیداسیون و انعقاد استفاده کرد. پارامترهایی مانند pH ، غلظت سولفات آهن و هیدروژن پراکسید و دما در این نوع تصفیه حائز اهمیت است.

 

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع رنگرزی

پکیج تصفیه فاضلاب رنگرزی جهت مقادیر فاضلاب کمتر و ابعاد کوچک تر فرایندهای تصفیه از نظر مالی و فنی مقبولیت پیدا می نماید.

 

تصفیه خانه فاضلاب صنایع رنگ

تصفیه خانه فاضلاب صنایع رنگ جهت مقادیر فاضلاب کمتر و ابعاد کوچک تر فرایندهای تصفیه از نظر مالی و فنی مقبولیت پیدا می نماید.