دستگاه میکروفیلتر – فیلتر میکرونی | شرکت شاران صنعت

دستگاه میکروفیلتر

دستگاه میکرو فیلتر یا فیلتر میکرونی شامل یک فیلتر با منافذ در حد میکرو متر می باشد. فیلتراسیون غشایی در تصفیه آب بر اساس اندازه منافذ غشا، به دو دسته میکروفیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون تقسیم می­شود. برای جداسازی میکروارگانیسم ها و ذرات معلق موجود در یک محلول، آن را از یک غشا پلاستیکی یا پلیمری که از میلیون ها حفره ریز تشکیل شده میگذرانند، این فیلتر ها ذراتی با اندازه ی ۰/۱ تا ۱۰ میکرومتر را حذف میکند. در واقع ذرات معلق وکلویید های بزرگ مانند جلبک ها، پروتوزآ و باکتری های بزرگ از فیلتر عبور نکرده و حذف میشوند، اما موادی مانند یونهای تک ظرفیتی مثل یون های سدیم و کلر، مواد آلی محلول و کلوییدها و ویروس های ریز میتوانند از فیلتر عبور کنند. میکرو فیلترها میتوانند به عنوان پیش تصفیه برای اولترا فیلتراسیون و یا تصفیه نهایی بعد از فیلترهای شنی استفاده شوند. در بازار تصفیه آب این فیلتر ها به فیلتر کارتریج نیز معروف هستند.

 

جنس دستگاه میکروفیلتر

دستگاه میکروفیلتر معمولا از جنس پلی اتیلن و الیاف می باشد.

 

اندازه منافذ دستگاه میکروفیلتر

اندازه منافذ میکروفیلتر در حد میکرومتر که متداول ترین آن ها میکروفیلتر با منافذ ۵ میکرون ، میکرو فیلتر با منافذ ۲ میکرون و میکرو فیلتر با منافذ ۲۰ میکرون می باشد.

 

کاربر میکرو فیلتر در تصفیه آب

میکرو فیلتر در تصفیه آب به منظور حذف ذرات معلق و کدورت و همچنین به عنوان پیش تصفیه در دستگاه اسمز معکوس RO مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کاربر میکرو فیلتر در تصفیه فاضلاب

میکرو فیلتر در تصفیه آب به منظور حذف ذرات معلق و کدورت و همچنین در روش بیوراکتور غشایی MBR مورد استفاده قرار می گیرد.

 

روش عملکرد میکروفیلتر

فیلتراسیون غشایی یک فرآیند تصفیه بر­اساس جداسازی فیزیکی ترکیبات از فاز آبی با استفاده از یک غشای نیمه تراوا می­باشد. تا همین اواخر، فیلتراسیون غشایی به عنوان یک فرآیند نوین، گران و پیچیده تصفیه به شمار می­رفت. هزینه های فیلتراسیون غشایی به دلیل کاهش هزینه های المان های غشایی در طی ده سال گذشته، بسیار کاهش یافته است. به دلیل توسعه روش ها در طی چند سال اخیر، این فرآیند را می­توان به عنوان یک نوآوری اثبات شده به حساب آورد. میکروفیلتراسیون باکتری و ویروسها (با اندازه کوچکتر از ۰/۰۵ میکرون) را حذف می­کند. سیستم میکروفیلتراسیون (MF) نوعی فرآیند تصفیه فیزیکی است که در آن سیال از غشایی با اندازه مخصوص جهت جداسازی میکروارگانیسم­ها و ذرات معلق عبور می­کند. این فرآیند معمولا همراه با فرآیندهای جداگانه دیگری از قبیل اولترا فیلتراسیون و اسمز معکوس، جهت فراهم کردن جریانی عاری از آلودگی های ناخواسته استفاده می­شود. میکروفیلتراسیون معمولاً به عنوان پیش تصفیه برای سایر فرآیندهای جداسازی نظیر اولترا فیلتراسیون، و تصفیه ثانویه برای فیلتراسیون گرانولی، عمل می­کند. اندازه معمول ذرات برای میکروفیلتراسیون در حدود ۱/۰ تا ۱۰ میکرون می­باشد. فیلترهای مورد استفاده در فرآیندهای میکروفیلتراسیون، به طور خاص برای جلوگیری از عبور ذرات از جمله رسوب، جلبک، پروتوزوآ یا باکتریهای بزرگ از فیلتر طراحی شده­اند. اکثر مواد میکروسکوپی، اتمی و یا یونی مانند آب، گونه های تک ظرفیتی مانند سدیم یا کلرید، مواد آلی محلول یا طبیعی، کلوییدهای کوچک و ویروس ها، می­توانند از میان فیلتر میکرو عبور کنند. عمده ترین استقاده از غشاهای میکروفیلتراسیون در تصفیه آب، صنعت نوشابه سازی و صنایع بیوزیستی و فرآیندهای لبنیاتی می­باشند. جریان خروجی پس از تصفیه به وسیله میکروفیلتراسیون دارای میزان ریکاوری در حدود ۹۸-۹۰ درصد می­باشد.

 

مزایای استفاده از مواد منعقد کننده در میکروفیلتر ها

امکان حذف درصد قابل توجه
تعویق گرفتگی غشاء به دلیل حذف مواد آلی
حذف رنگ، بو، مزه و کدورت آب آشامیدنی
نیاز به مقدار کمی ماده منعقد کننده (زیرا قبل از صاف سازی نیاز به تولید لخته­های قابل ته نشینی نمی­باشد)