میکرو فیلتر – فیلتر میکرونی – فیلتر کارتریج | شرکت شاران صنعت

میکرو فیلتر - فیلتر میکرونی - فیلتر کارتریج

میکرو فیلتر یا فیلتر میکرونی شامل یک فیلتر با منافذ در حد میکرو متر می باشد. فیلتراسیون غشایی در تصفیه آب بر اساس اندازه منافذ غشا به دو دسته میکروفیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون تقسیم می­شود. برای جداسازی میکروارگانیسم ها و ذرات معلق موجود در یک محلول، آن را از یک غشا پلاستیکی یا پلیمری که از میلیون ها حفره ریز تشکیل شده می گذرانند، این فیلتر ها ذراتی با اندازه ی ۰/۱ تا ۱۰ میکرومتر را حذف میکند.

در واقع ذرات معلق وکلویید های بزرگ مانند جلبک ها، پروتوزآ و باکتری های بزرگ از فیلتر عبور نکرده و حذف می شوند اما موادی مانند یون های تک ظرفیتی مثل یون های سدیم و کلر ، مواد آلی محلول و کلوییدها و ویروس های ریز می توانند از فیلتر عبور کنند. میکرو فیلترها می توانند به عنوان پیش تصفیه برای اولترا فیلتراسیون و یا تصفیه نهایی بعد از فیلترهای شنی استفاده شوند. در بازار تصفیه آب این فیلتر ها به فیلتر کارتریج نیز معروف هستند.

 

جنس دستگاه میکرو فیلتر

دستگاه میکرو فیلتر معمولا از جنس پلی اتیلن و الیاف می باشد.

 

اندازه منافذ دستگاه میکرو فیلتر – فیلتر کارتریج

اندازه منافذ میکرو فیلتر در حد میکرومتر که متداول ترین آن ها میکروفیلتر با منافذ ۵ میکرون ، میکرو فیلتر با منافذ ۲ میکرون و میکرو فیلتر با منافذ ۲۰ میکرون می باشد.
میکرو فیلتر باکتری و ویروس ها ( با اندازه کوچکتر از ۰/۰۵ میکرون ) را حذف می­کند.

 

کاربرد های میکرو فیلتر

عمده ترین استقاده از غشاهای میکروفیلتراسیون در تصفیه آب ، صنعت نوشابه سازی و صنایع بیوزیستی و فرآیندهای لبنیاتی می­ باشند.

 

کاربر میکرو فیلتر در تصفیه آب

میکرو فیلتر در تصفیه آب به منظور حذف ذرات معلق و کدورت و همچنین به عنوان پیش تصفیه در دستگاه اسمز معکوس RO مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کاربر فیلتر میکرونی در تصفیه فاضلاب

میکرو فیلتر در تصفیه آب به منظور حذف ذرات معلق و کدورت و همچنین در روش بیوراکتور غشایی MBR مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند معمولا همراه با فرآیند های جداگانه دیگری از قبیل اولترا فیلتراسیون و اسمز معکوس RO جهت فراهم کردن جریانی عاری از آلودگی های استفاده می ­شود. میکرو فیلتر معمولاً به عنوان پیش تصفیه برای سایر فرآیندهای جداسازی نظیر اولترا فیلتراسیون و تصفیه ثانویه برای فیلتراسیون گرانولی عمل می ­کند.

 

روش عملکرد میکرو فیلتر – کارتریج فیلتر

سیستم میکروفیلتراسیون MF نوعی فرآیند تصفیه فیزیکی است که در آن سیال از غشایی با اندازه مخصوص جهت جداسازی میکروارگانیسم­ ها و ذرات معلق عبور می­ کند. اندازه معمول ذرات برای میکروفیلتراسیون در حدود ۱/۰ تا ۱۰ میکرون می باشد. فیلترهای مورد استفاده در فرآیندهای میکروفیلتراسیون ، به طور خاص برای جلوگیری از عبور ذرات از جمله رسوب ، جلبک ، پروتوزوآ یا باکتری های بزرگ از فیلتر طراحی شده ­اند. اکثر مواد میکروسکوپی ، اتمی و یا یونی مانند آب ، گونه های تک ظرفیتی مانند سدیم یا کلرید ، مواد آلی محلول یا طبیعی ، کلوییدهای کوچک و ویروس ها می ­توانند از میان میکرو فیلتر عبور کنند.

 

مزایای استفاده از مواد منعقد کننده در میکروفیلترها

امکان حذف درصد قابل توجه
تعویق گرفتگی غشاء به دلیل حذف مواد آلی
حذف رنگ ، بو ، مزه و کدورت آب آشامیدنی
نیاز به مقدار کمی ماده منعقد کننده ( زیرا قبل از صاف سازی نیاز به تولید لخته­ های قابل ته نشینی نمی­ باشد )