تصفیه فاضلاب صنایع شوینده | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده - تصفیه پساب صنایع شوینده - تصفیه فاضلاب مواد شوینده - تصفیه فاضلاب صنعت مواد شوینده - تصفیه فاضلاب کارخانه مواد شوینده - تصفیه فاضلاب کارخانجات مواد شوینده - تصفیه فاضلاب شوینده

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده یا تصفیه پساب صنعت مواد شوینده از این لحاظ مهم است که پساب این کارخانجات حاوی آلاینده هایی هستند که در صورت عدم تصفیه فاضلاب مناسب خسارت زیادی را به اکوسیستم های طبیعی وارد می کنند. مهمترین عوامل آلاینده در فاضلاب صنایع شوینده عموما از دترجنت ها ، سورفاکتانت ها و فسفر می توان نام برد که می بایست در حد استاندارد زیست محیطی یا به منظور بازیابی تصفیه گردند.

محصولات و خدمات شاران صنعت در این زمینه شامل پکیج تصفیه فاضلاب صنایع شوینده و تصفیه خانه فاضلاب صنایع شوینده از جنس بتن مسلح می باشد.

 

تعریف مواد شوینده – تصفیه فاضلاب شوینده

مواد شوینده یا به عبارتی شوینده های مصنوعی Detergent به انواع گوناگون مواد تمیزکننده گفته می‌شود که در آب تولید کف نموده و جهت زدودن چرک و کثیفی از روی اشیاء به کار می رود. مواد آلی اجزای اصلی تشکیل دهنده دترجنت ها می باشند که دارای خاصیت فعال سطحی در محلول های آبکی هستند و آنها را سورفاکتانت ها یا عوامل جذب سطحی می نامند.

سورفاکتانتها از مولکول های بزرگ قطبی تشکیل شده اند که یک انتهای مولکول در آب محلول و انتهای دیگر آن به سادگی در چربی ها حل می گردد.

 

انواع مواد شوینده – تصفیه فاضلاب صنایع شوینده

مهمترین محصولات کارخانجات مواد شوینده شامل موارد زیر می باشد:

صابون
شامپو
پودر دستی
پودر ماشین لباسشویی
مایع ظرفشویی
مایع لباسشویی
مایع تمیزکننده
مایع سفیدکننده
مایع دستشویی
جوهر نمک
خمیر دندان

 

اهمیت تصفیه فاضلاب مواد شوینده

پساب کارخانجات مواد شوینده به دلیل اینکه حاوی مقادیر زیادی از سورفاکتانها ، دترجنتها و فسفر هستند جهت تخلیه به محیط زیست می بایست در حد استاندارد تصفیه شوند.

 

مهمترین صنایع مواد شوینده و بهداشتی در ایران

مهمترین صنایع مواد شوینده در ایران که نیازمند سیستم تصفیه پساب صنایع شوینده می باشند به شرح زیر هستند:

پاکسان
تاژ (بهداش)
گلرنگ
اکتیو
صنایع بهداشتی ایران (بوژنه)
شیمیایی بهداد
صحت

 

مشخصات فاضلاب صنعت شوینده

فاضلاب صنایع شوینده با توجه به نوع محصول تولیدی دارای کیفیت متنوعی می باشند. مهمترین آلاینده های موجود در پساب مواد شوینده شامل موارد زیر است:

آلاینده های ناشی از سورفاکتانها
فسفر
آلاینده های ناشی از مواد سازنده دترجنتها
همچنین مقادیر BOD و COD نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند.

 

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی شوینده

پساب های شوینده تا حدودی قابلیت تصفیه بیولوژیکی را داراست اما به دلایل مختلف مثلا در فاضلاب صابون سازی به دلیل وجود مقادیر نمک زیاد درصد راندمان سیستم های بیولوژیکی به نسبت بالا نمی باشد. مهمترین روش های تصفیه فاضلاب صنعت مواد شوینده شامل این موارد است:

روش انعقاد و لخته سازی یا به عبارتی روش فیزیکی شیمیایی
روش شناورسازی با هوای محلول
روش لجن فعال
روش جذب سطحی

 

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع مواد شوینده

وقتی دبی فاضلاب کم باشد لذا ابعاد سیستم تصفیه به صورت نسبی کوچکتر محاسبه می گردد. در این موارد پکیج تصفیه فاضلاب به کار می رود.

 

تصفیه خانه فاضلاب صنایع شوینده

وقتی دبی فاضلاب زیاد باشد لذا ابعاد سیستم تصفیه به صورت نسبی بزرگتر محاسبه می گردد. در این موارد تصفیه خانه فاضلاب صنایع شوینده از جنس بتنی به کار می رود.