تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی ، مقوا سازی و چوب | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی ، مقوا سازی و چوب

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی ، مقوا سازی و چوب یکی از صنعت هایی است که در پروسه تولید به آب نیاز دارد و پیرو آن مولد فاضلاب خواهد بود. صنایع کاغذ ، مقوا و چوب دارای آلاینده های صنعتی هستند که میبایست حذف شده تا بوسیله تصفیه فاضلاب از تخریب محیط زیست جلوگیری شود. در ادامه مباحثی کلی در این ارتباط ارایه می شود.

 

تعریف صنعت چوب و کاغذ

در این صنایع با استفاده چوب ، خمیر کتان ، پنبه ، کنف یا ضایعات کشاورزی کاغذ تولید می شود. به عبارتی به وسیله متراکم نمودن الیاف سلولزی که به صورت نامنظمی در یکدیگر تنیده شده اند کاغذ به عنوان یک ماده فشرده تر در ابعاد و وزن های گوناگون تولید می شود.

 

اهمیت تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی

پساب صنایع چوب و کاغذ دارای انواع پارامترهای آلوده کننده زیست محیطی هستند که باید قبل از تخلیه مورد تصفیه قرار گیرد.

صنعت کاغذسازی و مقوا سازی

صنعت کاغذسازی و مقوا سازی

مشخصات پساب صنایع کاغذ و چوب

معمولا در تصفیه فاضلاب این صنعت به دو مرحله از فرایند تولید کاغذ می بایست توجه نمود :

  • فاضلاب واحد تولید خمیر کاغذ
  • فاضلاب واحد رنگ بری خمیر کاغذ

مواد موجود در فاضلاب صنایع کاغذ سازی ، شامل ترکیب های آلی غالبا با قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی پایین ، ترکیبات آلی سنتزی ، مواد هیومیک و به شکل مواد معلق کلوئیدی ، منعقدکننده ها ، چسب ها ، مواد آهاری ، رزین ها ، ضد کف ها ، مواد ضد باکتری و همچنین لیگنین و مشتقات آن می باشد. در این فاضلاب ها معمولا نسبت COD به BOD بالا می باشد که جهت تصفیه فاضلاب کاغذ سازی می بایست مورد نظر قرار گیرد.

 

روش های تصفیه پساب مقوا سازی و کاغذ سازی

با توجه به اینکه پساب صنایع مقواسازی و کاغذسازی معمولا دارای نسبت COD به BOD بالا هستند و از قابلیت تصفیه بیولوژیکی اندکی برخوردار هستند لذا استفاده از روش های فیزیکی شیمیایی و اکسیداسیون به عنوان روش تکمیلی در کنار روش های بیولوژیکی مورد نیاز می باشد.

 

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی

در مواردی که حجم فاضلاب اندک است پکیج های تصفیه از اقبال زیادی برخوردار است.

 

تصفیه خانه فاضلاب صنایع کاغذ و چوب

در مواردی که حجم فاضلاب بالا است تصفیه خانه فاضلاب کاغذ به شکل بتن مسلح از اقبال زیادی برخوردار است.