دستگاه اولترا فیلتر – سیستم اولترا فیلتراسیون | شرکت شاران صنعت

دستگاه اولترا فیلتر

دستگاه اولترا فیلتر یا سیستم اولترا فیلتراسیون از انواع روش های غشایی است که به صورت گسترده ای در تصفیه آب خصوصا جهت حذف ذرات معلق کلوییدی به کار می روند.

 

نحوه کارکرد دستگاه اولترا فیلتر

دستگاه اولترا فیلتر یکی از انواع فیلتراسیون غشایی است که در آن نیروهایی مانند اختلاف غلظت یا فشار باعث جداسازی مواد از طریق یک غشای نیمه تراوا می شوند. جامدات معلق و مواد با وزن مولکولی بالا فیلتر شده و پشت غشا باقی می مانند در حالی که آب و حلال های با وزن مولکولی پایین از غشا عبور کرده و وارد جریان تصفیه شده می شوند.

کلویید ها ، پروتئین ها ، مولکول های آلی و آلودگی های میکروبی ، باکتری ها و ویروس ها به دلیل اینکه از منافذ غشا ( اندازه منافذ بسیار کوچکتر از ۰/۱ میکرومتر است ) بزرگ تر هستند در عبور از این غشاها جدا می شوند اما ذراتی با وزن مولکولی کم و یون هایی مانند سدیم ، کلسیم و غیره از این غشاها عبور کرده و حذف نمی شوند.

 

مبانی طراحی دستگاه اولترا فیلتر

راندمان فرآیند اولترا فیلتراسیون تا حدی بستگی به عواملی چون بار و اندازه ذرات دارد.

 

انواع غشا های اولترا فیلتراسیون

غشاهایی که در اولترا فیلتراسیون مورد استفاده قرار می گیرند، عمدتا به شکل حلزونی ، لوله ای سرامیکی و الیاف میان تهی می باشند.

 

کاربرد دستگاه اولترا فیلتر

دستگاه اولترا فیلتر در تصفیه آب آشامیدنی می تواند در مراحل مختلفی از فرایند مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان پیش تصفیه آب قبل از اسمز معکوس RO
به عنوان تصفیه آب شستشوی فیلتر شنی
دستگاه اولترا فیلتر می تواند برای حذف ذرات و ماکرومولکول ها از جریان آب خام جهت تهیه آب آشامیدنی استفاده گردد.
در تصفیه آب با میزان مواد جامد معلق بالا ، اولترا فیلتراسیون اغلب با تصفیه اولیه همراه است ( غربالگری، انعقاد، فیلتراسیون ) و در برخی از تصفیه های ثانویه به عنوان مرحله پیش تصفیه استفاده می شود.

 

مزایای دستگاه اولترا فیلتر

فرآیند اولترا فیلتراسیون در حال حاضر در میان روش های تصفیه سنتی به دلایل زیر ترجیح داده می شود.
عدم نیاز به مواد شیمیایی (به جز در مواقع تمیز کردن)
کیفیت محصول ثابت بدون توجه به کیفیت آب خام ورودی
کم حجم بودن اندازه دستگاه
دستیابی به حذف ۱۰۰-۹۰ درصدی پاتوژن ها

 

معایب دستگاه اولترا فیلتر

در حال حاضر استفاده از سیستم اولترا فیلتر به دلیل هزینه های بالای ناشی از گرفتگی های غشا و تعویض آنها، محدود شده اند.