دستگاه تصفیه آب کشاورزی | شرکت شاران صنعت

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه کشاورزی به منظور تصفیه آب با کیفیت مناسب برای آبیاری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از صنایعی که امروزه بسیار مورد توجه قرار دارد، صنعت کشاورزی می باشد. یکی از ملزومات این صنعت نیز آب با کیفیت و مناسب می باشد که باید از نظر کیفیت دارای استاندارد های لازم باشد. در همین راستا شرکت شاران صنعت ارائه دهنده انواع دستگاه تصفیه آب کشاورزی می باشد که بسته به آنالیز آب ورودی به دستگاه می تواند با فرآیندهای مختلفی نظیر اسمز معکوس، فیلتراسیون و … آب را تصفیه کند.

روش های مورد استفاده در دستگاه تصفیه آب کشاورزی

  • Water Softeners: آب هایی که در آنها غلظت یون کلسیم و منیزیم و به تبع آن سختی آب بالاست، می توانند باعث آسیب و گرفتگی به سیستم آبرسانی شوند و همچنین آب هایی که دارای غلظت بالا از نمک ها باشند باعث آسیب به بافت خاک و شوری خاک می شوند که این شرایط روی حاصلخیزی خاک تاثیر بسزایی دارد، در نتیجه با استفاده از سیستم Water Softeners (نرم سازی آب) می توان کیفیت آب را به حد مطلوب برای کشاورزی رساند.
  • فیلتراسیون: بسیاری از منابع آب که تامین کننده آب برای کشاورزی هستند دارای غلظت بالایی از جامدات معلق می باشند که این امر هم باعث گرفتگی تجهیزات و هم باعث آسیب به خاک می شود. در این شرایط می توان در پکیج تصفیه آب کشاورزی از روشهای مختلف فیلتراسیون مانند فیلتر کربنی، شنی، نانوفیلتر و … به منظور تصفیه استفاده کرد.
  • اسمز معکوس: راه حل نهایی برای آبهایی که دارای کیفیت نامناسب برای کشاورزی هستند، استفاده از سیستم اسمز معکوس می باشد. این سیستم خود دارای واحد فیلتراسیون و در صورت نیاز دارای واحد ضدعفونی نیز می باشد که در نهایت آبی با کیفیت بسیار بالا را برای کاربری کشاورزی تامین می کند.