تصفیه فاضلاب رستوران و آشپزخانه | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب رستوران و آشپزخانه

تصفیه فاضلاب رستوران و آشپزخانه شامل تصفیه پساب انواع آشپزخانه ، رستوران ، کافی شاپ ، کترینگ و سایر مراکز تفریحی و تجاری که دارای مراکز پخت و سرو غذا هستند می باشد. در این رستوران ها عموما جهت پیش تصفیه یک چربی گیر مستقر نموده و سپس تمامی پساب های خروجی از واحدهای مختلف با یکدیگر مخلوط شده و به تصفیه خانه مرکزی منتقل می شود.

در صورتی که سیستم تصفیه فاضلاب رستوران به صورت مجزا جهت تصفیه فاضلاب عمل نماید پس از چربیگیری وارد تصفیه خانه مجزا شده که در این بخش به آن می پردازیم.

 

منابع تولید فاضلاب رستوران و آشپزخانه برای تصفیه

مهمترین موارد و منابع تولید فاضلاب در رستوران ها شامل موارد زیر است.

شستشوی مواد اولیه غذایی

شستشوی ظروف پخت غذا و ظروف سرو غذا

شستشوی کف و دیگر سطوح رستوران

فاضلاب ناشی از سرویس های بهداشتی که در بسیاری مواقع در تصفیه فاضلاب رستوران و آشپزخانه لحاظ می شود.

 

تفاوت فاضلاب رستوران و آشپزخانه

در آشپزخانه فقط پخت غذا صورت می گیرد. در رستوران علاوه بر طبخ ، غذا در همان مکان سرو می شود و لذا ظروف مرتبط با سرو غذا نیز شسته می گردد و با توجه به شستن کلیه ظروف شامل ظرف های مرتبط با پخت و ظرف های مرتبط با سرو میزان تولید فاضلاب به ازای هر پرس غذا بیشتر می باشد که می بایست در سیستم تصفیه فاضلاب رستوران لحاظ شود.

 

پارامترهای مهم فاضلاب رستوران و آشپزخانه جهت تصفیه

در مراحل پخت و سرو غذا آلاینده هایی از قبیل روغن ، چربی ، ذرات معلق به خصوص ذرات باقیمانده مواد غذایی و همچنین ذرات گرد و خاک وارد فاضلاب رستوران ها می گردد .روغن و چربی Oil ، کل مواد جامد معلق TSS ، اکسیژن خواهی شیمیایی COD و اکسیژن خواهی بیولوژیکی BOD مهترین این پارامتر ها می باشند که در تصفیه خانه یا پکیج تصفیه فاضلاب رستوران می بایست تصفیه شوند.

 

مقدار و سرانه تولید فاضلاب رستوران و آشپزخانه جهت تصفیه

میزان فاضلاب تولیدی در رستوران ها و آشپزخانه ها عموما بستگی به تعداد پخت غذا ، نوع غذا ، روش پخت و سطح بهداشت در رستوران مربوطه دارد. بهترین روش برآورد میزان فاضلاب جهت طراحی سیستم تصفیه فاضلاب آشپزخانه و رستوران با استفاده از مقدار آب مصرفی می باشد که ضریبی نزدیک به نود درصد از مصرف آب را به عنوان فاضلاب تولیدی لحاظ می کنند.

همچنین میتوان میزان فاضلاب تولیدی را با لحاظ نمودن سرانه تولید فاضلاب بر اساس تعداد پرس غذای پخت شده محاسبه کرد. این میزان تولید فاضلاب در کشور ما برای هر پرس غذای گرم پخت شده در رستوران معادل ۴۰-۲۰ لیتر می باشد که به طور متوسط ۳۰ لیتر برای تصفیه فاضلاب رستوران لحاظ می شود.

 

روش های تصفیه فاضلاب رستوران و آشپزخانه

انواع روش های تصفیه فاضلاب رستوران و آشپزخانه عموما دارای دو بخش اصلی می باشند : با توجه به اینکه مهمترین آلاینده رستوران ‌ها شامل مقادیر زیادی از روغن و چربی است به منظور چربی گیری از فاضلاب رستوران با توجه به شرایط هر پروژه و حجم فاضلاب از روش های گوناگونی مانند چربی گیر ثقلی ، چربی گیر API ، چربی گیر CPI و چربی گیر DAF جهت تصفیه فاضلاب رستوران می توان استفاده کرد.

جهت تصفیه فاضلاب آشپزخانه و رستوران بعد از مرحله حذف روغن و چربی معمولا از روش های بیولوژیکی به عنوان روشی با هزینه پایین و راندمان بالا استفاده می شود. متداول ترین این روش ها انواع فرایند های لجن فعال می باشند که مهم ترین آن ها روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS است.

 

تصفیه خانه فاضلاب رستوران و آشپزخانه

در تصفیه فاضلاب رستوران های صنعتی بسیار بزرگ که حجم فاضلاب تولیدی آن ها بالا می باشد احداث تصفیه خانه بتنی مقرون به صرفه خواهد بود.

 

پکیج تصفیه فاضلاب آشپزخانه و رستوران

در اغلب رستوران ها و آشپزخانه ها با توجه به حجم کم فاضلاب تولیدی از پکیج تصفیه فاضلاب رستوران و آشپزخانه استفاده می شود.