روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب | شرکت شاران صنعت

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب با اهداف تغییر شکل مواد محلول و ذره ای با قابلیت تجزیه بیولوژیکی به محصولات قابل قبول نهایی، به دام انداختن و ترکیب جامدات کلوئیدی معلق و غیرقابل ته نشینی درون توده بیولوژیکی و بیوفیلم، تغییر شکل یا حذف مواد مغذی مانند ازت و فسفر در تصفیه فاضلاب بکار می رود. همچنین این روش ها در حذف ترکیبات و مواد آلی نادر در فاضلاب، کاهش ترکیبات آلی در فاضلاب صنعتی و حذف مواد مغذی بویژه ازت و فسفر در پسابهای ورودی به مراکز کشاورزی بکار گرفته می شوند.

 

نحوه عملکرد روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

در روش بیولوژیک تصفیه فاضلاب باکتری ها که موجوداتی زنده ذره بینی هستند از مواد آلاینده به عنوان غذا در متابولیسم خود استفاده کرده و آنان را به مواد بی اثر مانند آب و گازهای دی اکسید کربن و متان و همچنین جرم سلولی جدید تبدیل می نمایند.

 

انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روش های بیولوژیک تصفیه فاضلاب به دو بخش اصلی فرآیند های رشد معلق و فرآیند های رشد چسبیده (بیوفیلم) تقسیم می شوند. روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب معمول مورد استفاده در جدول ۱ خلاصه شده اند.

 

جدول ۱. انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

نوع نام متداول کاربرد
روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب هوازی: در این فرآیند هوا (اکسیژن) در اختیار میکروارگانیسم­های در تماس با فاضلاب قرار گرفته و این میکروارگانیسم­ها مواد آلی را طی واکنش­های متابولیسمی به دی اکسید کربن و محصولات دیگر تبدیل می­کنند.
رشد معلق فرآیند­های لجن فعال حذف BOD کربنی و نیتریفیکاسیون
  لاگون­های هوادهی حذف BOD کربنی و نیتریفیکاسیون
  هاضم هوادهی تثبیت و حذف BOD کربنی
رشد چسبنده صافی چکنده حذف BOD کربنی و نیتریفیکاسیون
  دیسک دوار بیولوژیکی (RBC) حذف BOD کربنی و نیتریفیکاسیون
  راکتور بستر فشرده حذف BOD کربنی و نیتریفیکاسیون
فرآیندهای ترکیبی رشد معلق و چسبنده صافی چکنده/ لجن فعال حذف BOD کربنی و نیتریفیکاسیون
روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب انوکسیک
رشد معلق دی­نیتریفیکاسیون رشد معلق دی­نیتریفیکاسیون
رشد چسبنده دی­نیتریفیکاسیون رشد چسبنده دی­نیتریفیکاسیون
روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب بیهوازی: فرآیند بی­هوازی در راکتورهای بسته و بدون دسترسی به اکسیژن انجام می­شود. میکروارگانیسم­های بی­هوازی مواد محلول و معلق آلی را به جرم سلولی و متان تبدیل می­کنند. میزان بالای متان به عنوان سوخت فابل استفاده است.
رشد معلق فرآیند تماس بی­ هوازی حذف BOD کربنی
  هاضم بی­ هوازی تثبیت، تخریب جامدات و از بین بردن عوامل بیماری­زا
رشد چسبنده راکتور بستر بی­ هوازی فشرده و حذف BOD کربنی، تثبیت زائدات و دینیتریفیکاسیون
پتوی لجن راکتور بی ­هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا حذف BOD کربنی، بویژه فاضلاب بسیار قوی
ترکیبی پتوی لجن با جریان رو به بالا/ رشد معلق حذف BOD کربنی
روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب ترکیبی هوازی، آنوکسیک و بی­هوازی
رشد معلق فرآیندهای تک یا چند  مرحله ­ای، فرآیند­های اختصاصی حذف BOD کربنی، نیتریفیکاسیون، دینیتریفیکاسیون و حذف فسفر
ترکیبی فرآیندهای تک یا چند  مرحله ­ای دارای بستری جهت رشد چسبنده حذف BOD کربنی، نیتریفیکاسیون، دینیتریفیکاسیون و حذف فسفر
روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب برکه ( لاگون)
برکه هوادهی برکه هوادهی حذف BOD کربنی
لاگون­ تکمیلی برکه تکمیلی حذف BOD کربنی، نیتریفیکاسیون
برکه اختیاری برکه اختیاری حذف BOD کربنی
برکه بی­هوازی برکه بی­هوازی حذف BOD کربنی، تثبیت زائدات

 

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب رشد معلق

در فرآیند رشد معلق میکروارگانیسم ها بواسطه اختلاط مناسب در حالت سوسپانسیون قرار می گیرند. اغلب روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب رشد معلق در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی با غلظت مناسب اکسیژن محلول عمل می کنند، اما راکتورهای رشد معلق بی هوازی نیز در تصفیه فاضلاب هایی با غلظت بالا از مواد آلی و لجن آلی کاربرد دارد. متعارف ترین نوع راکتور رشد معلق فرآیند لجن فعال است.

 

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب رشد چسبنده

در فرآیند‌های رشد چسبنده میکروارگانیسم ها به سطح یک بستر از جنس مواد خنثی می چسبند و بیوفیلم تشکیل می دهند. فاضلاب و مواد مغذی با عبور از بین این بستر‌ها تصفیه می شوند. بستر‌های مورد استفاده در روش های بیولوژیک تصفیه فاضلاب رشد چسبنده از جنس سنگ، شن، ماسه، تکه های چوب، پلاستیک و سایر مواد مصنوعی است. این فرآیند ها به صورت هوازی و بی هوازی کاربرد دارند. بستر این راکتورها به شکل مستغرق یا غیرمستغرق و در مجاورت هوا یا گاز بر روی لایه بیوفیلم اجرا می شوند. متداولترین فرآیند رشد چسبنده صافی چکنده است که در آن فاضلاب بطور یکنواخت از ناحیه بالایی کانال، حاوی بستر غیرمستغرق، توزیع می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *