ژانویه | شرکت شاران صنعت

16 آگوست 2020

استفاده مجدد از فاضلاب – بازچرخانی فاضلاب

استفاده مجدد از فاضلاب یا بازچرخانی فاضلاب به عنوان یک منبع آب با توجه به مشکلات کمبود آب و همچنین به منظور حفاظت از محیط زیست […]
15 آوریل 2020

روش RBC – روش دیسک بیولوژیکی چرخان

روش RBC یا روش دیسک بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب یکی از انواع فرآیند های بیولوژیک رشد چسبنده است که در آن دیسک های دایره ای به […]
6 ژانویه 2020

سیستم مدار بسته پرورش ماهی

سیستم مدار بسته پرورش ماهی موجب به حداقل رسیدن آب مورد نیاز و همچنین افزایش کیفیت و کمیت محصول در مزارع پرورش ماهی می شود. اساس […]