شهریور | شرکت شاران صنعت

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

روش RBC – روش دیسک بیولوژیکی چرخان

روش RBC یا روش دیسک بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب یکی از انواع فرآیند های بیولوژیک رشد چسبنده است که در آن دیسک های دایره ای به […]
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

خواص آب – فواید آب

خواص آب یا فواید آب برای سلامتی انسان و اهمیت آب برای بدن انسان به عنوان ضروری ترین نیاز انسان پس از هوا مورد توجه می […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روش های تصفیه آب

روش SBR – فرایند راکتور ناپیوسته متوالی

روش SBR یا فرایند راکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه فاضلاب به سیستم های تصفیه اطلاق می شود که بر اساس سیکل های متوالی پر و خالی شدن […]