سپتامبر | شرکت شاران صنعت

16 آگوست 2020

استفاده مجدد از فاضلاب – بازچرخانی فاضلاب

استفاده مجدد از فاضلاب یا بازچرخانی فاضلاب به عنوان یک منبع آب با توجه به مشکلات کمبود آب و همچنین به منظور حفاظت از محیط زیست […]
15 آوریل 2020

روش RBC – روش دیسک بیولوژیکی چرخان

روش RBC یا روش دیسک بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب یکی از انواع فرآیند های بیولوژیک رشد چسبنده است که در آن دیسک های دایره ای به […]
14 سپتامبر 2019
روش های تصفیه آب

روش SBR – فرایند راکتور ناپیوسته متوالی

روش SBR یا فرایند راکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه فاضلاب به سیستم های تصفیه اطلاق می شود که بر اساس سیکل های متوالی پر و خالی شدن […]