بهمن | شرکت شاران صنعت

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

روش RBC – روش دیسک بیولوژیکی چرخان

روش RBC یا روش دیسک بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب یکی از انواع فرآیند های بیولوژیک رشد چسبنده است که در آن دیسک های دایره ای به […]
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

خواص آب – فواید آب

خواص آب یا فواید آب برای سلامتی انسان و اهمیت آب برای بدن انسان به عنوان ضروری ترین نیاز انسان پس از هوا مورد توجه می […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۸

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب به منظور افزایش کیفیت آب به خصوص در آب آشامیدنی برای ایجاد مقبولیت برای مصرف کننده […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۸

روش های حذف نیترات

روش های حذف نیترات از آب و فاضلاب عموما جهت رسیدن به استانداردهای آب به ویژه استاندارد آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. فرایندهای گوناگون تصفیه […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۸

روش های حذف فلوراید – شرکت شاران صنعت

روش های حذف فلوراید از آب و فاضلاب معمولا به منظور دستیابی به استانداردهای آب به خصوص استاندارد آب آشامیدنی به کار می رود. انواع روش […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

خواص بیولوژیکی آب

خواص بیولوژیکی آب شامل مشخصات و خصوصیات آب است که به دلیل حضور انواع میکروارگانیسم ها در آب ایجاد می شود. شناخت این ویژگی ها به […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

خواص شیمیایی آب

خواص شیمیایی آب یا پارامترهای شیمیایی آب معمولا به ویژگی ها و خصوصیات شیمیایی آب گفته می شود که با تغییر کمی و کیفی ماده حل شده […]
۱۴ بهمن ۱۳۹۸

میکروارگانیسم ها ، باکتری ها و میکروب ها

میکرواورگانیسم ها و باکتری ها ( باکتری متداول ترین گونه میکرواورگانیسم یا میکروب است ) نقش اصلی را در تصفیه فاضلاب در روش های بیولوژیکی تصفیه […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

استاندارد آب صنعتی

استاندارد آب صنعتی به منظور تعیین حداقل کیفت آب مورد نیاز و حد مجاز آلاینده ها در آب جهت کاربر درفرایندهای گوناگون صنعتی تدوین می شوند. […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

استاندارد ۱۰۱۱ برای آب آشامیدنی

استاندارد ۱۰۱۱ برای آب آشامیدنی به وسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت مشخص نمودن حدود مورد نیاز آلاینده های آب شرب تدوین گردیده است. […]
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

استاندارد ۱۰۵۳ برای آب آشامیدنی

استاندارد ۱۰۵۳ برای آب آشامیدنی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور تعیین حدود مورد نیاز آلاینده های آب آشامیدنی تدوین شده است. شما […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۸

استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی

استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی برای شهرک های صنعتی که دارای تصفیه خانه متمرکز می باشند مطرح می باشد. البته ممکن است هر […]