آبان | شرکت شاران صنعت

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

روش RBC – روش دیسک بیولوژیکی چرخان

روش RBC یا روش دیسک بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب یکی از انواع فرآیند های بیولوژیک رشد چسبنده است که در آن دیسک های دایره ای به […]
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

خواص آب – فواید آب

خواص آب یا فواید آب برای سلامتی انسان و اهمیت آب برای بدن انسان به عنوان ضروری ترین نیاز انسان پس از هوا مورد توجه می […]
۳۰ آبان ۱۳۹۸

روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی یا روش های تصفیه فاضلاب انسانی راه حل امکان استفاده از رودخانه ها و جریان های آبی بمنظور ماهیگیری، آب […]
۲۶ آبان ۱۳۹۸
رایزینگ و بالکینگ در لجن فعال

رایزینگ و بالکینگ در لجن فعال در تصفیه فاضلاب

رایزینگ و بالکینگ یکی از مهمترین و عمده ترین مشکلات بهره برداری فرایند های لجن فعال می باشد که در حوض ته نشینی ثانویه روی می […]