تصفیه فاضلاب شهری | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب شهری - تصفیه پساب شهری - تصفیه فاضلاب شهر

تصفیه فاضلاب شهری به عنوان بزرگترین سیستم فاضلاب انسانی مورد توجه قرار می گیرد. تصفیه فاضلاب شهری شامل فاضلاب منازل مسکونی ، موسسات شهری مانند مراکز اداری و سازمان ها ، مراکز تجاری ، موسسات آموزشی ، هتل ها ، رستوران ها ، زندان ها ، رواناب های سطحی و برخی از مراکز صنعتی واقع در محدوده شهری می باشد.

شرکت شاران صنعت خدمات خود را در زمینه تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهری جهت طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب شهری به صورت کلید در دست EPC به کارفرمایان محترم ارایه می دهد.

 

ترکیب فاضلاب شهری جهت تصفیه

تصفیه فاضلاب شهری شامل تصفیه ترکیبی از فاضلاب خاکستری ناشی از شستشوی ظروف ، شستشوی البسه ، استحمام و موارد مشابه ، همچنین فاضلاب سیاه ناشی از توالت ها ، و گاها فاضلاب های عفونی تولید شده در مراکز درمانی و به ندرت فاضلاب های صنعتی واقع در محدوده شهری می باشد.

 

آلاینده های اصلی در تصفیه فاضلاب شهری

پارامترهای اصلی که می بایست در تصفیه فاضلاب شهری به آن ها توجه نمود اکسیژن خواهی بیولوژیکی و شیمیایی ، مواد معلق جامد و محلول، آلاینده های میکروبی ، نیترات و فسفات ( اگر دریافت کننده پساب تصفیه شده آب سطحی یا چاه جاذب باشد ) است. فاضلاب شهری تازه رنگ خاکستری دارد و بعد از گذشت زمان و کهنه شدن به تدریج به رنگ سیاه در می آید.

پارامترهای اصلی جهت تصفیه فاضلاب شهری

پارامترهای اصلی جهت تصفیه فاضلاب شهری

روش های تصفیه فاضلاب شهری

روش های تصفیه فاضلاب شهری عموما متشکل از فرایندهای بیولوژیک هستند که معمولا توسط باکتری های بی هوازی و هوازی عمل می نمایند. روش لجن فعال متعارف CAS به عنوان متداول ترین روش در سالیان متمادی شناخته می شود. همچنین سایر روش های برگرفته شده ازاین روش مانند روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS ، روش رشد چسبیده با بستر متحرک MBBR ، روش رشد چسبیده با بستر ثابت IFAS نیز کاربرد فراوانی در تصفیه فاضلاب شهری دارند.

استفاده از روش بیو رآکتور غشایی MBR نیز با توجه به کیفیت بالای پساب تصفیه شده به خصوص در مواردی که بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده جهت استفاده مجدد مثلا در صنایع گوناگون استفاده نماییم امروزه بسیار مطرح می باشد. در مواقعی که بخواهیم نیتروژن و فسفر را نیز از فاضلاب شهری حذف کنیم نیز معمولا روش های انوکسیک و بی هوازی با روش های ذکر شده تلفیق می شوند.

 

تصفیه پساب شهری به صورت متمرکز و ناحیه ای

ممکن است کلیه فاضلاب های شهر توسط شبکه جمع آوری به یک نقطه منتقل شده و تصفیه خانه فاضلاب شهری به صورت متمرکز اجرا شود. همچنین ممکن است فاضلاب هر ناحیه و منطقه از شهر به یک تصفیه خانه محلی منتقل شده و تصفیه شود. هر کدام از این الگو های تصفیه فاضلاب شهری دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد که می بایست با توجه به ملاحظات اقتصادی ، فنی و زیست محیطی به دقت مورد بررسی و انتخاب قرار گیرد.

 

بزرگ ترین سیستم های تصفیه فاضلاب شهری در جهان

مقایسه تصفیه خانه های فاضلاب از دیدگاه های مختلفی می تواند صورت گیرد. بطور مثال تصفیه خانه Jean-R.-Marcotte در مونترال کانادا از نظر ظرفیت فاضلاب از بزرگترین تصفیه خانه هاست. تصفیه خانه فاضلاب شهری Deer Island در شهر بوستن آمریکا از بزرگترین تصفیه خانه های فاضلابی است که از سال ۱۹۹۵ تصفیه ثانویه فاضلاب را نیز انجام میدهد. از نقطه نظر مساحت اشغالی ، سیستم تصفیه فاضلاب شهری Western در استرالیا نیز جز بزرگترین تصفیه خانه ها محسوب می شود.

 

تصفیه خانه های فاضلاب شهری در ایران

تصفیه فاضلاب شهری در ایران از قدمت چند صد ساله برخوردار است. اولین تصفیه خانه شهری در ایران تصفیه خانه صاحبقرانیه می باشد که در سال ۱۳۴۰ طراحی، اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مشخصات تصفیه خانه های فاضلاب در ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی