تصفیه فاضلاب شهری | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب شهری

شرکت شاران صنعت محصولات و خدمات خود را در زمینه تصفیه فاضلاب شهری در قالب طراحی، مشاوره، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه فاضلاب شهری به صورت کلید در دست EPC به کارفرمایان محترم ارایه می نماید. فاضلاب تولیدی در شهرها معمولا ناشی از فاضلاب واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، رواناب های سطحی و … می باشد که نیازمند مدیریت و تصفیه می باشد. شرکت شاران صنعت ارائه دهنده محصولات و خدمات با کیفیت به منظور تصفیه فاضلاب شهری می باشد.

برای آشنایی با محصولات و خدمات شرکت شاران صنعت در زمینه تصفیه فاضلاب شهری و جهت کسب اطلاع از قیمت سیستم تصفیه فاضلاب شهری می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

تصفیه فاضلاب شهری

امروزه جوامع مختلف از روش های مختلفی به منظور تصفیه فاضلاب شهری استفاده می کنند. به طور کلی مدیریت فاضلاب در شهرها شامل مرحله جمع آوری، تصفیه و دفع و یا استفاده مجدد از پساب است. اولین مرحله در مدیریت فاضلاب جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن به تصفیه خانه است. به منظور جمع آوری فاضلاب از محل تولید، شبکه های فاضلابرو احداث گردیده است. انواع فاضلابروها براساس وسعت شهر، نوع سیستم انتقال آب، شرایط توپوگرافی زمین و … بستگی دارد. از انواع شبکه های جمع آوری می توان به سیستم مجزا (جمع آوری فاضلاب بهداشتی و رواناب های سطحی به صورت جداگانه صورت می گیرد) و سیستم مرکب (فاضلاب بهداشتی و رواناب های سطحی توسط یک سیستم جمع آوری می شود) اشاره کرد.

مرحله بعدی تصفیه فاضلاب است. در این مرحله فاضلاب منتقل شده به تصفیه خانه با استفاده از روش های ذکر شده تصفیه می گردد. واحدهای موجود در تصفیه خانه و بهره برداری از این واحدها بستگی به کیفیت و کمیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه دارد. در ایران تصفیه خانه های متعددی به منظور تصفیه فاضلاب شهری احداث شده اند که از بزرگترین این تصفیه خانه ها می توان به تصفیه خانه جنوب تهران اشاره کرد. در این تصفیه خانه از روش های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور تصفیه فاضلاب شهری استفاده می شود.

جدول زیر بیانگر مشخصات تصفیه خانه های فاضلاب ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی است.

شهر تعداد تصفیه خانه ها جمعیت تحت پوشش ظرفیت طراحی

(متر مکعب در روز)

ظرفیت ساخت

(متر مکعب در روز)

ظرفیت بهره برداری (مترمکعب در روز) روش تصفیه
تبریز ۷ ۱،۲۸۸،۶۲۷ ۲۳۹،۶۴۷ ۲۳۹،۶۴۷ ۱۹۸،۰۴۶ لجن فعال، لجن فعال به همراه راکتورهای ناپیوسته متوالی
ارومیه ۶ ۸۸۴،۹۵۷ ۴۰۵،۸۲۰ ۱۸۱،۸۲۰ ۱۲۹،۹۳۷ لاگون هوازی، راکتورهای ناپیوسته متوالی
اصفهان ۲۰ ۲،۴۲۸،۲۱۰ ۷۵۷،۱۲۰ ۷۵۷،۱۲۰ ۴۴۹،۲۱۹ لجن فعال، سیستم لاگون
اردبیل ۳ ۱۷۸،۹۱۳ ۴۸،۳۰۰ ۴۸،۳۰۰ ۲۷،۹۳۳ لجن فعال، لاگون هوازی
البرز ۱ ۸۰،۰۰۰ ۱۶۸،۰۰۰ ۴۲،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰ سیستم لاگون
اهواز ۱ ۱۹۴،۰۰۰ ۵۲،۰۰۰ ۵۲،۰۰۰ ۳۶،۰۰۰ لجن فعال
ایلام ۴ ۱۴۵،۶۸۸ ۷۲،۰۰۰ ۳۶،۲۰۰ ۲۱،۲۷۹ سیستم لاگون، لاگون هوازی
بوشهر ۳ ۱۵۴،۶۱۷ ۱۲۵،۵۰۰ ۴۱،۸۳۳ ۳۴،۰۰۹ سیستم لاگون
تهران ۹ ۲،۷۷۸،۸۵۳ ۹۸۸،۸۹۰ ۵۴۰،۳۳۰ ۴۳۰،۱۵۹ لجن فعال و صافی چکنده، لجن فعال به همراه هوادهی گسترده، لجن فعال
چهار محال و بختیاری ۵ ۲۹۸،۱۲۹ ۹۷،۷۰۰ ۵۴،۷۰۰ ۴۹،۳۱۴ لجن فعال، لاگون هوازی
خراسان رضوی ۴ ۲۹۲،۴۰۰ ۵۲،۹۰۰ ۵۲،۹۰۰ ۳۹،۴۰۰ لجن فعال، سیستم لاگون
خراسان جنوبی ۱ ۴۵،۷۴۱ ۱۰،۵۰۰ ۱۰،۵۰۰ ۷،۰۱۰ سیستم لاگون
خوزستان ۵ ۹۴،۹۵۶ ۵۹،۱۰۰ ۴۷،۵۱۱ ۲۴،۷۱۱ سیستم لاگون
زنجان ۲ ۱۲۳،۷۰۸ ۷۳،۳۵۳ ۳۹،۹۱۶ ۶،۵۰۵ لجن فعال، سیستم لاگون
سمنان ۳ ۷۴،۴۰۰ ۷۶،۹۴۳ ۷۶،۹۴۳ ۱۱،۲۰۰ سیستم لاگون
سیستان بلوچستان ۲ ۱۵۶،۰۰۰ ۱۷۵،۱۴۸ ۶۸،۶۰۰ ۱۸،۴۰۰ لجن فعال، سیستم لاگون
شیراز ۱ ۴۳۲،۰۰۰ ۸۰،۳۵۲ ۸۰،۳۵۲ ۶۰،۴۸۰ لجن فعال
فارس ۲ ۶۸،۸۰۰ ۶۰،۴۴۰ ۱۸،۱۰۰ ۴ لاگون هوازی
قم ۲ ۱۸۹،۱۰۰ ۶۹،۰۰۰ ۶۹،۰۰۰ ۴۷،۰۰۰ لجن فعال، سیستم لاگون
قزوین ۳ ۲۰۹،۸۴۲ ۱۶۸،۴۶۸ ۴۶،۹۹۶ ۳۱،۳۵۳ سیستم لاگون
لرستان ۴ ۳۹۱،۳۱۴ ۲۵۴،۰۰۰ ۱۸۸،۰۰۰ ۱۲۸،۰۰۰ سیستم لاگون، لجن فعال
کردستان ۲ ۴۱۲،۲۴۹ ۱۳۱،۳۶۰ ۱۱۵،۳۶۰ ۱۱۵،۳۶۰ لجن فعال، سیستم لاگون
کرمان ۱ ۶۱،۰۰۰ ۱۰۵،۰۰۰ ۱۵،۵۰۰ ۶،۹۰۰ لجن فعال
کرمانشاه ۷ ۵۸۹،۵۱۴ ۹۰،۶۱۰ ۹۰،۶۱۰ ۸۸،۶۹۴ لجن فعال، سیستم لاگون
کهکیلویه و بویر احمد ۱ ۶۰،۹۸۳ ۴۴،۰۰۰ ۴۴،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰ لاگون هوازی
گلستان ۳ ۲۹،۳۸۰ ۲۹،۲۰۰ ۱۵،۹۰۰ ۹،۹۲۰ لجن فعال، سیستم لاگون
گیلان ۲ ۱۵،۸۳۰ ۳۱،۶۰۰ ۲۱،۶۰۰ ۳،۳۵۳ لجن فعال
مازندران ۵ ۴۰،۶۰۰ ۱۸۹،۱۳۶ ۴۵،۷۳۶ ۸،۰۳۶ لجن فعال، سیستم لاگون
مرکزی ۹ ۳۸۳،۴۴۱ ۷۸،۷۳۴ ۷۸،۷۳۴ ۸۳،۱۶۰ لجن فعال، سیستم لاگون
هرمزگان ۱ ۱۰۰،۰۰۰ ۱۱۷،۵۰۴ ۱۱۷،۵۰۴ ۳۵،۰۰۰ لجن فعال
همدان ۳ ۳۶،۰۸۷ ۳۹،۶۳۶ ۳۹،۶۳۶ ۱۲،۶۲۴ لجن فعال، سیستم لاگون
یزد ۱ ۶۷،۱۰۴ ۱۶،۶۵۰ ۱۶،۶۵۰ ۱۰،۰۶۶ سیستم لاگون