دستگاه آب شیرین کن | شرکت شاران صنعت

دستگاه آب شیرین کن

از آنجایی که در طی ۲۰ سال گذشته رشد مصرف آب دو برابر بیشتر از رشد جمعیت بوده است و همچنین نیاز به آب تصفیه شده یکی از نیاز های اساسی جوامع و صنایع می باشد. در همین راستا محصولات متنوعی به منظور تصفیه آب و به خصوص شیرین سازی آب به بازار عرضه شده است. انواع دستگاه آب شیرین کن دارای روشهای مختلفی برای تصفیه آب هستند و از آنجایی که میزان شوری در آبهای مختلف (آّب دریا، آب لب شور و آب شیرین) متفاوت است، روش تصفیه این آبها نیز متفاوت است. در دستگاه آب شیرین کن (دستگاه آب شیرین کن صنعتی و نیمه صنعتی) از روشهای زیر برای شیرین سازی آب استفاده می شود.

  • شیرین سازی گرمایی

این روش مشابه فرآیند تقطیر است که در آن آب تصفیه نشده حرارت می بیند و بخارات ناشی از آن تبدیل به آب شیرین می شود. خود این فرآیند به چهار گروه زیر تقسیم می شود.

(Multi Stage Flash (MSF

(Multiple-effect Distillation (MED

(Vapour Compression (VC

(Low Temperature Evaporation (LTE

  • سیستم اسمز معکوس

  • هیبریداسیون

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشخصات فنی و قیمت دستگاه آب شیرین کن (آب شیرین کن صنعتی و آب شیرین کن نیمه صنعتی) می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمائید.