تصفیه خانه فاضلاب صنعتی | شرکت شاران صنعت

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی - تصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتی - تصفیه خانه پساب صنعتی - تصفیه خانه فاضلاب صنایع - طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به منظور تصفیه پساب های صنعتی در مقیاس های بزرگتر بخصوص تصفیه فاضلاب در شهرک های صنعتی استفاده می شود. با توجه به بار آلودگی بیشتر در فاضلاب های صنعتی و تنوع بسیار زیاد آلودگی ها روش های بسیار متنوعی جهت تصفیه فاضلاب های صنعتی بکار می رود که می بایست برای هر صنعت به صورت جداگانه بررسی و طراحی گردد.

شرکت شاران صنعت در زمینه تصفیه فاضلاب به عنوان یک شرکت طراح و مجری تصفیه خانه فاضلاب صنعتی خدمات خود را در زمینه های طراحی ، مشاوره و اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب صنایع به شکل کلید در دست EPC ارائه می نماید.

 

کیفیت پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کیفیت پساب تصفیه شده را به میزان استانداد محیط زیست و یا بر اساس درخواست طرح شده توسط کارفرما به میزان مورد نظر برای استفاده دوباره می رساند.

 

مقایسه تصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتی با پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی

با در نظر گرفتن تنوع فاضلاب های صنعتی ، مقادیر آلودگی ، دبی فاضلاب و بر اساس طراحی های فرایندی صورت گرفته وقتی ابعاد مخزن ها از میزان خاصی بیشتر می شود اجرای تصفیه خانه بتنی از منظر مالی و فنی بدون شک نسبت به پکیج تصفیه اولویت می یابد.

 

طراحی فرایند تصفیه خانه پساب صنعتی

در طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی می بایست آنالیز فاضلاب خام به طور دقیق مشخص شود و بر اساس آن طراحی صورت گیرد. بر اساس آنالیز انجام شده از انواع روشهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی در طراحی استفاده می گردد.

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی بسیار متنوع می باشند که برخی از آن ها به شرح زیر است.
فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)
فرآیند لجن فعال با بستر ثابت (IFAS)
فرآیند بیوراکتور غشایی با بستر متحرک (MBBR)
فرایند بیهوازی UABR و UASB
فرایند فیزیکی شیمیایی
فرایند اکسیداسیون پیشرفته AOP

 

طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

جهت مشخص نمودن نوع و فاصله آرماتورها ، ضخامت بتن و کلیه جزئیات سازه ای انجام می شود. از میان نرم افزار های متنوع در داخل کشور می توان به نرم افزار SAP به عنوان یکی از متداول ترین نرم افزارهای طراحی سازه ای مخازن اشاره کرد.

 

اجرای تصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتی

در ساخت و اجرای تصفیه خانه های بتنی فاضلاب صنعتی می بایست در عملیات بتن ریزی ، قالب بندی و آرماتوربندی مواردی از جمله عمل آوری بتن ، استفاده از مواد افزودنی و مواد آب بند ، ساخت سطوح بتنی به صورت اکسپوز ، جلوگیری از ایجاد ترک در سازه ، ممانعت از شن نما شدن سطوح بتن و آب بندی کامل مخازن را مورد توجه ویژه قرار داد. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه تصفیه خانه بتنی فاضلاب مراجعه کنید.

 

مزایای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی از جنس بتن مسلح

از مزایای اجرای تصفیه خانه ها به صورت بتنی موارد زیر را می شود ذکر کرد:

امکان طراحی در ابعاد گوناگون و فرم های متنوع فراهم است.
اگر محدودیت فضایی نداشته باشیم تصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتی برای دبی های بالاتر از نظر مالی و فنی پیشنهاد می شود.
به دلیل طول عمر زیاد بتن دارای پایداری و دوام زیادی هستند.

 

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

با توجه به روشها و فرایندهای متنوعی که در بخش های مختلف تصفیه خانه رخ می دهد ، بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی می تواند از ویژگی های خاص و منحصر به فردی برخوردار باشد. لذا با توجه به فرایند تصفیه و تجهیزات به کار رفته شرح عملیات اوپراتوری می باید به صورت یک برنامه روزانه ، هفتگی و ماهانه بر اساس دستورالعمل بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب صنعتی معین شود.

 

هزینه احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

تعیین قیمت تصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتی تحت تاثیر مواردی از قبیل:

مشخصات سازه از جمله جنس و ترکیبات بتن و مواد افزودنی
فرآیند تصفیه که در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بسیار متنوع می تواند باشد.
کمیت و کیفیت فاضلاب ورودی به سیستم و سایر پارامترهای طراحی
کیفیت پساب خروجی