تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی - تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی - تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی - تصفیه پساب شهرک صنعتی - سیستم تصفیه شهرک صنعتی

تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی شامل یک تصفیه خانه یکپارچه مستقر در یک شهرک صنعتی است که کلیه یا بخشی از پساب های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی مربوطه به این تصفیه خانه وارد می شود. تصفیه خانه شهرک صنعتی پس از دریافت انواع فاضلابها امکان تصفیه فاضلاب را جهت استاندارد محیط زیست یا بازچرخانی در صنایع فراهم می نماید.
اگر تصمیم دارید تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی را انجام دهید با کارشناسان این شرکت تماس گرفته و یا برای اطلاعات بیشتر به ادامه متن مراجعه فرمائید.

 

آلاینده های اصلی در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی

مهمترین پارامترها در تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی که می بایست به آنها توجه نمود شامل pH ، BOD ، COD ، فلزات سنگین مثل روی، نیکل، کروم، کادمیم و غیره ، جامدات معلق ، جامدات محلول ، روغن و مواد آلی مقاوم و گسترده وسیعی از انواع دیگر آلاینده ها می باشد.

 

الزام واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به احداث سیستم پیش تصفیه

با توجه به اینکه در یک شهرک صنعتی انواع واحد های صنعتی فعالیت دارند اغلب آلودگی فاضلاب آن ها به میزانی است که می بایست قبل از ورود به تصفیه خانه شهرک مورد پیش تصفیه قرار گیرد.

 

استاندارد خروجی به تصفیه خانه شهرک های صنعتی

به منظور فراهم نمودن امکان طراحی و یکسان نمودن شرایط فاضلاب ورودی به شهرک صنعتی یک استاندارد یکپارچه برای کلیه واحدهای مستقر در شهرک صنعتی تعیین شده که کلیه واحد ها می بایست کیفیت فاضلاب واحد خود را قبل از ورود به تصفیه خانه بتنی یا پکیج تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی در حدود مقرر شده تصفیه کنند. جهت آشنایی با این استاندارد به صفحه استاندارد فاضلاب خروجی به تصفیه خانه شهرک های صنعتی مراجعه نمایید.

 

انواع صنایع مرتبط با سیستم تصفیه شهرک صنعتی

انواع واحدهای صنعتی مستقر در یک شهرک صنعتی امکان و احتمال خروج فاضلاب خود را به تصفیه خانه جامع شهرک دارند. انواع این صنایع شامل صنعت آبکاری ، غذایی ، نساجی ، رنگرزی و انواع صنایع دیگر می باشد.

 

روش های دفع خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی

فاضلاب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی معمولا جهت آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی یا استفاده مجدد در صنایع گوناگون مستقر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

روش های متداول تصفیه پساب شهرک صنعتی

روش های تصفیه در شهرک های صنعتی بستگی به صنایع موجود در شهرک مربوطه دارد اما معمولا با توجه به بار آلودگی بالای ورودی به این تصفیه خانه ها از ترکیب روش های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی جهت تصفیه استفاده می شود. جهت آشنایی با برخی از این روش ها به صفحه روش های تصفیه فاضلاب صنعتی مراجعه فرمایید.