" /> روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR - شرکت شاران صنعت

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR | شرکت شاران صنعت

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR بافل هایی جهت ایجاد جریان رو به بالای فاضلاب حاوی مواد آلی از میان راکتورهای بی هوازی پتوی لجن تعبیه می شود (شکل ۱). بر اثر جریان عبوری و گاز تولیدی، لجن موجود در راکتور UABR به آرامی بالا و پایین شده و با نرخی بسیار کند درون راکتور به حرکت در می آید.

شکل 1. راکتور بی هوازی حاوی بافل

شکل ۱. راکتور بی هوازی حاوی بافل

عملکرد راکتور UABR

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR فرآیندی موثر در حذف آلاینده های آلی با قدرت بالا است. در شرایط مشابه از نظر دبی ورودی و راندمان تصفیه، زمان ماند هیدرولیکی روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR می تواند بیش از ۴۰% کمتر از روش متعارف UASB است. مطالعات انجام شده بیانگر آن است که تعبیه بافلهای قائم القاءکننده جریان روبه بالا و پایین به فاضلاب، باعث تشکیل لجن بی هوازی دانه ای و حرکت آرام بالا و پایین آن ها در هر بخش از راکتور بافلدار بی هوازی UABR می شود. این پدیده حرکت افقی بسیار کند لجن را نیز باعث می شود و در زمان ماند هیدرلیکی ۲۰ ساعت، زمان ماند سلولی در حدود ۱۰۰ روز خواهد داشت که در مقایسه با سایر روش های بی هوازی زمان ماند سلولی بالایی محسوب می شود. به این ترتیب در قسمتهایی از راکتور UABR با جریان رو به بالا جوامع میکروبی با ساختار و عملکرد متمایز، فعالیت بیولوژیکی بالا، انعطاف پذیری و مقاومت مناسب تشکیل خواهد شد. برخی از فوائد و مزیت های روش راکتور بافلدار بی هوازی UABR عبارتند از:

ساخت

 • طراحی ساده راکتور بافلدار بی هوازی UABR
 • فاقد بخش های محرک
 • فاقد مخلوط کن های مکانیکی
 • هزینه ساخت پایین
 • حجم خالی بالای راکتور بافلدار بی هوازی UABR
 • کاهش گرفتگی
 • کاهش انبساط پتوی لجن
 • سرمایه اولیه و هزینه بهره برداری پایین

توده بیولوژیکی

 • عدم نیاز به توده بیولوژیکی با خواص ته نشینی خاص
 • تولید لجن پایین راکتور بافلدار بی هوازی UABR
 • زمان ماند سلولی بالا
 • حفظ توده بیولوژیک بدون نیاز به بستر ثابت یا حوضچه ته نشینی لجن
 • عدم نیاز به تجهیزات جداکننده جامد و گاز

بهره برداری

 • زمان ماند هیدرولیکی پایین
 • امکان بهره برداری تناوبی
 • پایداری بسیار بالا در برابر شوک بار هیدرولیکی
 • مقاومت در برابر مواد سمی موجود در فاضلاب ورودی
 • زمان بهره برداری طولانی بدون نیاز به دفع لجن
 • پایداری بالا در برابر شوک بار آلی

عملکرد روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR به خواص هیدرودینامیک راکتور و ساختار فیزیکی آن وابسته است و بگونه ای طراحی شده است که جهت و سرعت جریان مرتب در حال تغییر باشد. سرعت بالای جریان در بخش هایی از راکتور UABR با جریان روبه پایین احتمال رسوب گذاری و ایجاد پدیده کانال هیدرولیکی را از بین برده و مانع کاهش راندمان راکتور UABR می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال