فاضلاب چیست – تعریف ، اهمیت و انواع | شرکت شاران صنعت

پساب یا فاضلاب چیست - اهمیت فاضلاب - تعریف فاضلاب - انواع فاضلاب - معنی فاضلاب - شاران صنعت

فاضلاب چیست : آبی است که به دلیل فعالیت های گوناگون انسان دچار آلودگی شده است که از لحاظ آلودگی محیط زیست و از طرفی از این نظر که می تواند به عنوان یک منبع آب مورد استفاده قرار گیرد مورد توجه قرار می گیرد. به همین دلیل مسئله تصفیه فاضلاب در جوامع امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

تعریف فاضلاب

در فرهنگ فارسی معین در معنی فاضلاب اینگونه آمده است:
(ض) [ع – فا.] (اِمر.) ۱- آب اضافه ای که از نهر یا رود به بیرون سرریز می کند. ۲- آب آلوده ای که از حمام ها و توالت ها و… به چاه سرازیر می شود.
در سایت ویکی پدیا تعریف فاضلاب به این شرح آمده است:
هرنوع آبی است که توسط استفاده انسان تحت تاثیر قرار گرفته است. آب استفاده شده توسط انسان در هر یک از فعالیت های مسکونی ، صنعتی ، تجاری ، کشاورزی و نشتاب ، سیلاب و رواناب می باشد.

 

اهمیت فاضلاب

از دو جنبه مورد توجه قرار می گیرد:
اولا با توجه به آلودگی آن موجب تخریب محیط زیست، منابع آب و خاک میگردد و بهداشت و سلامتی انسان و سایر موجودات زنده را به خطر می اندازد.
ثانیا به عنوان یک ماده آلوده و سیاه از طرفی به طلای سیاه معروف است به این معنی که اگر صحیح مدیریت شود میتواند به عنوان یک منبع آب مورد استفاده جوامع بشری قرار گیرد.

 

مشخصات ظاهری

انواع آن از لحاظ ظاهری دارای مشخصات متنوعی می باشند. به عنوان مثال فاضلاب شهری مایعی خاکستری رنگ با دانسیته نزدیک به آب می باشد. برخی از نمونه های صنعتی از لحاظ رنگ حتی مشابه آب هستند اما حاوی آلاینده های خطرناکی مانند فلزات سنگین می باشند.

مشخصات ظاهری فاضلاب - شرکت شاران صنعت

مشخصات ظاهری فاضلاب

آلاینده های فاضلاب

می تواند شامل گستره وسیعی از آلاینده ها باشد که مهمترین آنها آلودگی های میکروبی، فلزات سنگین، میزان بالای مواد معلق و مواد آلی و … می باشد که با پارامترهای آلودگی فاضلاب مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرند.

 

انواع فاضلابها

بهداشتی انسانی

ناشی از کاربرد آب در مصرف های بهداشتی توسط انسان است و بیشترین حجم فاضلاب ها در دنیا را تشکیل می دهد. نزدیک به هشت میلیارد جمعیت جهان تقریبا یک میلیارد متر مکعب در روز فاضلاب تولید می کنند و بخش مهمی از آن بدون انجام تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی وارد محیط زیست می شود.

شهری

ناشی از فعالیت های صورت گرفته در یک شهر می باشد که شامل فاضلاب خانگی، مکان های عمومی ، مراکز اداری ، تجاری و صنعتی مستقر در شهر و غیره می باشد.

صنعتی

ناشی از صنایع گوناگون می باشد که در جوامع صنعتی و توسعه یافته از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

کشاورزی

ناشی از فعالیت های مرتبط با کشاورزی می باشد.

نشتاب ، رواناب و سیلاب

نشتاب رواناب و سیلاب از نفوذ یا جمع آوری آب های سطحی و بارش ها به شبکه ها و کانال های فاضلاب ناشی می شود.

 

تخلیه فاضلاب

پساب معمولا به یکی از منابع پذیرنده شامل آبهای سطحی یا آب های زیرزمینی تخلیه می شود و یا در صورت تصفیه مناسب جهت استفاده مجدد در کشاورزی و آبیاری فضای سبز یا مصارف صنعتی و غیره به کار می رود.

 

تصفیه پساب

تصفیه پسابها به منظور حفاظت از محیط زیست، تامین بهداشت و سلامتی انسان و استفاده مجدد از آن سالهاست که مورد نظر جوامع گوناگون قرارگرفته است.