تصفیه آب گلخانه ای | شرکت شاران صنعت

تصفیه آب گلخانه ای به منظور تصفیه آب در حد استاندارد مورد استفاده در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به نوع گیاه و محصول مربوطه انجام می شود. جهت آشنایی با مطالب کلی تر به صفحه تصفیه آب مراجعه کنید.

 

اهمیت تصفیه آب گلخانه ای

امروز با توجه به نیاز به تامین غذا برای جوامع بشری و با توجه به مزایای مختلف سیستم های گلخانه ای استفاده از گلخانه ها برای تولید محصولات کشاورزی ، گیاهان و گل های تزیینی و غیره رو به گسترس است. تامین آب برای گلخانه ها با کیفیت مناسب برای گیاه مربوطه یکی از اولویت های احداث و بهره برداری از گلخانه می باشد.

 

منابع تامین آب برای تصفیه آب گلخانه ای

این منابع شامل آب های زیرزمینی ، آب های سطحی ، آب باران و آب شهری می باشد.

 

استاندارد و کیفیت آب گلخانه ای

کیفیت آب برای گلخانه ها بر اساس حساسیت گیا هان معمولا به سه دسته طبقه بندی می شود. مهمترین پارامتر ها در کیفیت آب گلخانه ای شامل هدایت الکتریکی و غلظت یون سدیم می باشد که در تصفیه آب گلخانه ای باید مورد توجه قرار گیرد.
کلاس ۱ دارای هدایت الکتریکی کمتر از ۵۰۰ mS/cm و غلظت یون سدیم کمتر از ۱۱ mg/l بوده و برای اغلب فعالیت ها مناسب است.
کلاس ۲ دارای هدایت الکتریکی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ mS/cm و غلظت یون سدیم ۳۴ تا ۶۹ mg/l بوده و برای محصولاتی که حجم کمی از ریشه دارند مناسب نیست.
کلاس ۳ دارای هدایت الکتریکی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ mS/cm و غلظت یون سدیم ۶۹ تا ۱۰۳ mg/l بوده و برای محصولات زراعی حساس به نمک ها مناسب نیست.

 

روش های تصفیه آب گلخانه ای

فرایند های تصفیه آب گلخانه ای عموما مشابه تصفیه آب کشاورزی است البته معمولا کیفیت آب گلخانه ای دارای حساسیت بیشتری می باشد که باید مورد توجه قرار داد. برخی از این روش ها شامل موارد زیر می باشد.
سیستم اسمز معکوس RO
سیستم فیلتراسیون مانند فیلتر شنی